Jednou vyprávěl  Ježíš svým učedníkům příběh: „Nebeské království je podobné hospodáři, který šel časně ráno najmout dělníky, aby pracovali na jeho vinici. S dělníky, které najal, domluvil, že dostanou zaplacen jeden denár. Dopoledne šel hospodář znovu ven. Když viděl na tržišti dělníky, kteří tam nečinně stáli, poslal je také na vinici. Slíbil jim, že dostanou spravedlivě zaplaceno.

Znovu vyšel kolem poledne a odpoledne a znovu poslal nové dělníky na svou vinici. Když šel ven kolem páté hodiny, opět viděl na tržišti dělníky. Zeptal se jich: „Co tu celý den nečinně stojíte?“ Odpověděli mu: „Nikdo nás nenajal.“ Hospodář je tedy poslal na svou vinici.

Když nastal večer, řekl hospodář svému správci: „Zavolej dělníky a zaplať jim za práci.“ Nejdříve přišli ti dělníci, kteří začali pracovat nejpozději. Ti dostali od správce jeden denár. Pak ostatní a nakonec přišli ti, kteří pracovali nejdéle. Ti si mysleli, že dostanou zaplaceno víc, ale i oni dostali jeden denár, jak bylo domluveno.

Vzali si ho, ale zlobili se na hospodáře: „Tady ti poslední pracovali jen jednu hodinu a dostali zaplaceno stejně jako my, kteří jsme tu byli celý den.“ Hospodář jim ale odpověděl: „Vždyť jsme se spolu domluvili na jednom denáru. Zde ho tedy každý z vás má. Vezměte si ho a jděte. Já chci, aby se i ti poslední měli dobře.“

(Přepsaný text  přejat se svolením z webwww.kanan.cz)


Dětské kázání:

V evangeliu k nadcházející neděli Pán Ježíš mluví o závisti. V podobenství si někteří dělníci, kteří pracovali na vinici od rána,  stěžovali: „Tihle poslední pracovali jen hodinu a dostali stejnou odměnu jako my!“ Nesmíme poměřovat Boha podle našich lidských měřítek. Bůh je velmi štědrý a neměří množství práce, ale naši ochotu přijít k němu, být s ním.

Téma: Podobenství o dělnících na vinici

Rekvizita: budík nebo hodiny s ručičkami

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva: Čekání není fér! Čekání je otrava! - je tu někdo, kdo nesouhlasí? Už jste někdy čekali na spolužáka, který se opozdil, třeba když jste odjížděli na školní výlet? To je nekonečné, nejlepší by bylo už nečekat a ujet. Měl si pospíšit! Teď si představte, že by ten spolužák byl váš nejlepší kamarád. To už by bylo něco jiného. Jaký by to byl výlet bez nejlepšího kamaráda! Jistě už jste někdy čekali na někoho, koho máte rádi, třeba na maminku nebo na tatínka a tak si dovedete představit, jakou byste měli radost, až by doběhl! To byste si oddechli!
Takže čekání je otrava, ale záleží na tom, na koho čekáme.

I Bůh na nás čeká, těší se na nás a má nás každého tolik rád, že mu nezáleží na tom, na koho čeká. Na každého se těší jako vy na svého nejlepšího kamaráda nebo na tatínka nebo na maminku. A my se můžeme snažit ho napodobovat, být jako on. Každého spolužáka se snažit mít rád jako svého nejlepšího kamaráda. Nepůjde to možná hned, nepůjde to možná pokaždé a snadno. Můžeme to ale znovu a znovu zkoušet.

 

Materiály pro práci s dětmi:

25.ne v mez.A nebo jiný formát 25.ne v mez. A 

► Podobenství o dělnících, ke stažení také ve formátu PDF 

► Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli

► Omalovánka - 25.ne v mez. Autor: Soňa Häusl-Vad, katechetka a ilustrátorka. Omalovánka - 25.ne v mez, A 

► Nedělní karty - Arcidiecézního katechetického střediska v Praze, se svolením převzato, autoři Lenka Jeřábková, Magda Chladimová, David Žofák a kol.

► Obrázek s modlitbou se svolením převzat z Katechetického centra Biskupství brněnského

► Štědrý hospodář.pdf se svolením převzato z Arcidiecézního katechetického střediska v Praze, autoři Lenka Jeřábková, Magda Chladimová, David Žofák a kol.

 

Videonáměty:

► Z Českobudějovického biskupství pro vás vybíráme povídání pro menší děti: 

► Ze stejného biskupství k nám míří povídání také pro starší děti, tzv. Minikatecheze:

► P. Roman Vlk se zamýšlí nad evangeliem ve videu z Vlčího doupěte: