Nepřipomíná ti nedělní evangelium něco, co se ti stává často? Máma ti řekne, aby sis uklidil a ty na to odpovíš: Hned! A přitom se na to vykašleš! Nebo někdy odpovíš naštvaně, že uklízet pořád dokola nebudeš - a pak se nad tím zamyslíš a je ti to líto, vždyť máma taky pořád vaří a uklízí pro celou rodinu a musí se jí chtít - a nakonec to jdeš uklidit. Ze kterého jednání bude mít maminka větší radost? Samozřejmě z toho, když se zamyslíš, a nakonec po sobě uklidíš.A tak i Bůh má největší radost, když děláme to, co mu je milé, i když se nám do toho občas nechce.

TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz


NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ

Podle Mt 21, 28 – 32

Jednou mluvil Pán Ježíš s velekněžími. Zeptal se jich: „Co si myslíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva syny. Jednou přišel k prvnímu a řekl mu: „Synu, jdi dnes pracovat na vinici.“ Ale syn mu odpověděl: „Mně se nechce.“ Pak mu to ale bylo líto a šel přece jen pracovat. Pak šel otec za druhým synem a také ho poslal pracovat. Druhý syn otci slíbil, že hned půjde, ale nešel. Který z těch synů udělal to, co po něm otec chtěl?“ Velekněží odpověděli: „Ten první.“ 

Téma: Milovat Boha znamená konat jeho vůli.

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: květina a čistý list papíru

Promluva:

Ví někdo z dětí, kdy má maminka nebo tatínek narozeniny nebo svátek? A co udělám, aby měli radost a poznali, že je mám rád? Dám jim kytičku (rekvizita), namaluji jim přání nebo obrázek (rekvizita)... a to stačí. /?/ Obejmu je a řeknu jim, jak je mám rád a už si mohu dělat co chci. /?/ Pomůžu jim, poslechnu je, budeme si povídat, budeme spolu. Ano.

Bůh je můj milující tatínek. Kdy má narozeniny Ježíš? Na Vánoce. Stačí když s ním Vánoce oslavím? Ne? Tak přijdu ještě v neděli do kostela. Stačí? Ne, stejně jako u každého, koho mám rád. Udělám všechno, co vím, že mu udělá radost, poslechnu ho, budu si s ním v modlitbě povídat, budeme spolu. Ano.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI 

Mně se nechce! Mně se nechce! (JPG, 960 kB), ke stažení také ve formátu PDF (234 kB).

 Obrázky převzaty se svolením z webu Kanan.cz.

 

DALŠÍ MATERIÁLY