Jednou šel Pán Ježíš po břehu moře. Najednou uviděl u vody dva rybáře. Byli to bratři, Petr a Ondřej. Zrovna házeli do vody síť na chytání ryb. Pán Ježíš jim řekl: „Nechte ryby a pojďte za mnou.“

Oni hned všeho nechali a šli za Pánem Ježíšem. Jak šli dál po břehu, uviděl Pán Ježíš jiné dva bratry, Jakuba a Jana. Ti právě na lodi opravovali sítě. Pán Ježíš na ně zase zavolal: „Pojďte za mnou.“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

3. neděle v mezidobí

Téma: Mt 4,17

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: navigace do auta

Promluva:

Určitě se mezi dětmi najde někdo, kdo zná tuto "chytrou krabičku". Děti určitě zažily situaci, kdy rodiče navigaci potřebovali a pomohla jim, aby nezabloudili. Jakmile se totiž dostanete na nesprávnou cestu, okamžitě se ozve "Při nejbližší příležitosti odbočte doprava (nebo doleva)..." a když poslechneme, dostaneme se opět na cestu, která vede k cíli.

Ježíš je ten, který nás vede k nejlepšímu cíli, k sobě do Božího království. A protože bychom taky mohli zabloudit, stejně jako když jedeme na dovolenou, nikdy nás nepřestává vést a upozorňovat, když bloudíme. A jak vypadá "Boží navigace"? Slyším jí v Ježíšových slovech v Bibli, slyším jí ve svém svědomí, často jí slyším od těch, kteří mě mají rádi.


 PODNĚTY PRO KATECHEZI:

♦  Dětský list - 3. ne v mezidobí, A  nebo jiný formát- Pracovní list Prac.list - 3.ne v mezidobí, A

♦  Nedělní karty pro katechezi, které vyrobilo ADKS - Arcidiecézní katechetické středisko v Praze

♦  web Malý oslík rovněž nabízí pěkné zastavení nad tématem

  Pracovní list - ryba

♦ Omalovánka - 3. ne v mez- cyklus A  omalovánka - 3. ne v mez- cyklus A - ilustrace Soňa Häusl-Vad, katechetka a ilustrátorka.

♦ Ježíšovi učedníci učedníci Učedníci 

♦ Povolání učedníků šli za ním... Šli za ním... 

Se svolením převzato z webu kanan.cz: List k zamyšleníKvíz z KanánuKvíz 2, Komix barevný, komix černobílý

 

VIDEONÁMĚTY:

Biblická pátrání II - Ježíšovi učedníci

♦ Nedělní školka - Povolání učedníků

♦ Materiály pro práci s dětmi - katecheze Povolání učedníků

♦ reálný hraný film Život Ježíše - část 3 - Ježíš shromažďuje učedníky

♦  Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti s Martinou Fürstovou nebo video pro starší děti zvané Minikatecheze  nahraná staršími dětem (přidáváme, až autoři zveřejní)