Jednou šel Pán Ježíš po břehu moře. Najednou uviděl u vody dva rybáře. Byli to bratři, Petr a Ondřej. Zrovna házeli do vody síť na chytání ryb. Pán Ježíš jim řekl: „Nechte ryby a pojďte za mnou.“

Oni hned všeho nechali a šli za Pánem Ježíšem. Jak šli dál po břehu, uviděl Pán Ježíš jiné dva bratry, Jakuba a Jana. Ti právě na lodi opravovali sítě. Pán Ježíš na ně zase zavolal: „Pojďte za mnou.“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

3. neděle v mezidobí

Téma:Mt 4,17

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: navigace do auta

Promluva:

Určitě se mezi dětmi najde někdo, kdo zná tuto "chytrou krabičku". Děti určitě zažily situaci, kdy rodiče navigaci potřebovali a pomohla jim, aby nezabloudili. Jakmile se totiž dostanete na nesprávnou cestu, okamžitě se ozve "Při nejbližší příležitosti odbočte doprava (nebo doleva)..." a když poslechneme, dostaneme se opět na cestu, která vede k cíli.

Ježíš je ten, který nás vede k nejlepšímu cíli, k sobě do Božího království. A protože bychom taky mohli zabloudit, stejně jako když jedeme na dovolenou, nikdy nás nepřestává vést a upozorňovat, když bloudíme. A jak vypadá "Boží navigace"? Slyším jí v Ježíšových slovech v Bibli, slyším jí ve svém svědomí, často jí slyším od těch, kteří mě mají rádi.


Materiály pro práci s dětmi k tomuto tématu:

Prac.list - 3.ne v mezidobí, A Prac.list - 3.ne v mezidobí, A (JPG, 78 kB) nebo jiný formát-Pracovní list (456 kB) 

Pracovní list - ryba.

K dnešnímu evangeliu si také můžete s dětmi vybarvovat omalovánku - autorkou je Soňa Häusl-Vad, katechetka a ilustrátorka.

omalovánka - 3. ne v mez- cyklus A omalovánka - 3. ne v mez- cyklus A (JPG, 415 kB) 


Ježíšovi učedníci učedníci učedníci (JPG, 1 MB)

Povolání učedníků šli za ním... šli za ním... (JPG, 1 MB)