Za Pánem Ježíšem chodilo hodně lidí. Chtěli slyšet, co povídá. Pán Ježíš tedy vystoupil na vysokou horu a tam se posadil. Pak začal lidem kolem sebe povídat, co mají dělat, aby byli šťastní:
 

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně pronásledovat, neboť máte v nebi velkou odměnu.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

4. neděle v mezidobí

Téma: Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva:

Hra pro dva účinkující (mohou i číst) - tátu a syna

1. část

táta: "Ahoj Matouši, jak jsi se dnes vyspal? Dneska máš soutěž, viď?"

syn: "No jo!"

táta: "Ty se netěšíš?"

syn: "Ne, asi to zvorám a ostatní se budou smát."

táta: "Neboj, určitě to dobře dopadne. Chceš abych tam pro tebe přišel až to skončí?"

syn: "Přijď, to bude fajn."

Odcházejí a znova se za chvíli vracejí.

2. část

táta: "No vidíš, dobře to dopadlo. Sice jsi nevyhrál, ale ani neprohrál."

syn: "Není co slavit, viď?"

táta: "Tak to se mýlíš. Máme velký důvod k oslavě."

syn: "Jaký, prosím tě?"

táta: " Půjdeme spolu oslavit to, že když jsem za tebou přišel, nechal jsi kluky být a šel za mnou a nestyděl ses před nimi mi dát pusu. I když se pochechtávali, že už jste velcí. Oslavíme to, že ses nestyděl za to, že mě máš rád."


PODNĚTY PRO KATECHEZI:

 

♦  Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze

♦  web Malý oslík rovněž nabízí jednoduchý pracovní list k tématu Blahoslavenství

♦  List k zamyšlení - Směrovky do nebe, Kvíz z KanánuKvíz 2 - bludiště

♦  barevný komix, rovněž v černobílé verzi nebo Omalovánka - směrovky do nebe,  to vše se svolením převzato z webu kanan.cz

 

VIDEONÁMĚTY:
 

♦  4. neděle v mezidobí - katecheze s biblickými postavičkami - podnět nahrán z farnosti sv. Františka z Assisi Praha - Chodov

♦ poslechnout si můžete krásně nahranou píseň Blahoslavení, která posloužila jako tzv. hymna CSM v Krakově při setkání mladých s papežem v roce 2016

♦ P. Roman Vlk z cyklu "UŽ VÍM" - Co to je být blahoslavený?

♦  Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti s Martinou Fürstovou nebo video pro starší děti zvané Minikatecheze z Českobudějovického biskupství a také Minikatecheze nahraná staršími dětem (přidáváme, až autoři zveřejní)