Lidem, kteří ho poslouchali, Pán Ježíš řekl: „Já vám nedávám žádná nová pravidla. Zákony, které máte, stále platí. Musíte je ale dodržovat mnohem poctivěji a důkladněji, než farizeové.

Zákon říká: „Nezabiješ. Kdo by někoho zabil, má přijít před soud.“ Já vám ale říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, přijde před soud. Když jsi na cestě, abys přinesl Pánu Bohu nějaký dar, a napadne tě, že tvůj bratr proti tobě něco má, nech svůj dar ležet před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď a dej Pánu Bohu svůj dar.

Zákon říká, že manželé si mají být věrni. Já vám ale říkám: Kdo jen v srdci touží po jiné ženě, už porušil věrnost.
Když tě svádí k něčemu špatnému tvé oko, vyloupni ho. Je lepší, když přijdeš do nebe jednooký, než abys přišel s oběma očima do pekla. Když tě svádí k něčemu špatnému tvá ruka, usekni ji. Je lepší, když přijdeš do nebe jednoruký, než abys přešel s oběma rukama do pekla.“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

 

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ - 6. neděle v mezidobí

Téma: Sir 15,16:  Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným

Promluva:  Děti dostanou 3 otázky, může jich být ale daleko víc, na které je možná pouze odpověď a) budou toho schopen až se to naučím nebo b) budu toho schopen až budu velký, teď ne:

1. Jezdíte rádi autem, autobusem? Mohl bys s ním jezdit, řídit ho? Teď hned?

2. Mohl bys tady udělat kotrmelec pozadu?

3. How are you? Rozumíš tomu co jsem řekl? Uměl bys mi i anglicky odpovědět?

Každý z vás i z nás velkých něco umí a něco ne. Něco se naučíme a něco možná ne. Ale to nejdůležitější, co potřebujeme - být Ježíšovým přítelem a proto nedělat špatné skutky - můžeme teď hned. Stačí jen chtít. A to je vynikající!

Autor: Ludmila Vyskočilová

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

PODNĚTY Z REDAKCE DETI.VIRA:

 ► Pracovní list (JPG, 83 kB) nebo jiný formát Pracovní list  Pracovní list

► "Hra s desaterem" je nabídka zahrát si kartičky na způsob hry "domino". Můžeš si je vytisknout na tvrdý papír nebo po vytisknutí podlepit čtvrtkou. Jednotlivé kartičky "domina" pak vybarvi a skládej správně tak, jak za sebou patří!

 ► Hra s desateremDesatero - hra


PODNĚTY PRO KATECHEZI ODJINUD:

► Omalovánka od ilustrátorky Soňi Häusl-VadOmalovánka - 6.ne v mez, A6. ne v mez, cykl. A 

► Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze

► KSAP Praha nabízí také prezentaci Desatero - Deset Božích pravidel hry

► List k zamyšleníKvíz z KanánuKvíz 2barevný komixrovněž v černobílé verzi nebo Omalovánka - vše se svolením převzato z webu kanan.cz

► Časopis Duha nabízí na svém webu zamyšlení: Která rčení souhlasí s Desaterem?

► Z časopisu Duha nabízíme se svolením rovněž pro srovnání Komenského "etické Desatero"

Se svolením zveřejněno z časopisu Duha

VIDEONÁMĚTY:

Desatero přikázání - animovaný film

  Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti s Martinou Fürstovou nebo video pro starší děti zvané Minikatecheze z Českobudějovického biskupství a také Minikatecheze nahraná staršími dětem (přidáváme, až autoři zveřejní)

 P. Roman Vlk se zaobírá ve Vlčím doupěti konkrétně 2. přikázáním nebo Mnich Vlkumil vypráví - téma přikázání