Ježíš je král. Ale trochu jiný, než jací jsou králové na zemi. On má každého rád.

 

Evangelium:

Jednoho dne Ježíš mluvil k lidem, kteří se kolem něho shromáždili. Mluvil o soudu, který čeká každého člověka po smrti. Ježíš vysvětloval, že on bude soudit, neboť je králem všech lidí. Ježíš je dobrý král a zná každého člověka na tomto světě.

Každý má pro něj velikou hodnotu jako klenot v královské koruně. Ale každému z nás dal veliký úkol. Máme mít rádi každého člověka. Co to ale znamená mít rád každého? Znamená to přát dobro každému, pomoct třeba i neznámému člověku, když je v nouzi, když má hlad, když mu je zima nebo když se ztratil a neví, kde hledat cestu. Ježíš říká: „Amen pravím Vám, cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších, pro mne jste udělali.“

(Přepsané podobenství i obrázek převzat se svolením z webu www.kanan.cz)

 

Dětské kázání: 

Téma: 1 Kor 15, 21-22 - spojení s Kristem

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva: Když nevím, kam mám jít - koho se mám držet? Toho, který zná cestu, kdo mě bezpečně dovede, ale také mě má rád a můžu mu věřit. Takže asi tatínka nebo maminky. Když se bojím - koho se mám držet? Toho, kdo mě ochrání. Taky asi tatínka nebo maminky. Když mě bolí nohy a nemůžu už jít, kdo mě ponese nebo potáhne dál? Taky rodiče. Rodiče mají takové ruce a náruč plnou bezpečí.

Ježíšovy ruce i náruč jsou ale ještě bezpečnější, protože on je Král, kterého nikdy nikdo nepřemůže. Víte jak se můžete chytit jeho ruky, když jí budete potřebovat? Stačí sepnout ruce k modlitbě.


Materiály pro katechezi:

 Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto posledních...

 

Další materiály a podněty:

Ježíš Kristus Král omalovánka vitráž

 

 

 

 


Videonáměty:

 *  Z Českobudějovického biskupství pro vás vybíráme povídání pro menší děti:

 *   P. Roman Vlk se zamýšlí nad evangeliem ve videu z Vlčího doupěte (nelze najít vhodný díl)

 *  Farnost Neratovice a pan Cúth nabízejí také nafilmované úvody k nědělním evangeliím pro děti: 

 *  Tv Noe natáčí ke každé neděli svůj pořad Ovečky - neděle Krista Krále.