Milé děti, slovo advent znamená v latinském jazyce: příchod. My mnody netrpělivě čekáme na příchod někoho, koho máme rádi a kdo má rád nás. A tak je to s Bohem, Ježíšem. On nás má rád a my se těšíme a připravujeme na jeho příchod... 

Evangelium:

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dávejte pozor a bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Než odcestoval, svěřil služebníkům svůj majetek a rozdělil jim práci. Vrátnému nařídil, aby pozorně hlídal, nespal a bděl. Služebníci tedy poctivě pracovali, protože nevěděli, kdy jejich pán přijde: jestli večer, nebo o půlnoci, nebo za svítání, nebo ráno. Nechtěli, aby je jejich pán našel, jak spí. I já vám tedy říkám: Bděte!

(Přepsané podobenství i obrázek převzat se svolením z webu www.kanan.cz)

 

Dětské kázání:

1. neděle adventní

Téma: 1.Kor 1,3-9 - Věrný je Bůh...

Ludmila Vyskočilová

Promluva: Maminka odešla na nákup a vy jste zůstali doma sami. Už jste to někdy zažili? Umíte si to představit? Budete na ni čekat? Budete se těšit na to, až se vrátí? Je možné, že by se nechtěla vrátit? Ne, to je naprosto nemožné, vždyť vás má ráda, nikdy by vás neopustila. Až přijde, možná něco dobrého přinese, ale hlavně budete opět spolu. Když je pryč, tak se to sice dá vydržet, ale rozhodně je lepší, když je zase doma a jsme spolu.

S Ježíšovým příchodem je to podobné. Má mě rád ještě víc než maminka a tak se mohu spolehnout na to, že přijde. A i když si třeba neumím představit, jaké to bude, nemám se čeho bát, bude to pro mne stejně hezké, (ale spíš daleko hezčí) jako když se vrátí maminka domů.

 

Katecheze:

 1. neděle adventní, cyklus B

 

 

Pán jim rozdělil práci... Pán jim rozdělil práci...

V Kartách pro katechezi z ADKS  si můžete přečíst zamyšlení, vymalovat obrázek, vyluštit křížovku a splnit týdenní úkoly!

Luštěnka:

Čeká vás také luštěnka Bdělí služebníci - zjistěte, co znamená bdít!

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli.


Videonáměty:

 *  Z Českobudějovického biskupství pro vás vybíráme povídání pro menší děti:

*   P. Roman Vlk z Vlčího doupěte nabízí Seriál na každý den doby adventní. Pomáhá objevit, kým pro nás Bůh je.

*   Nedělní kázání z Vlčího doupěte - P. Romana Vlka: Sůl nad zlato!

*  Farnost Neratovice a pan Cúth nabízejí také nafilmované úvody k nědělním evangeliím pro děti: 

 *  Tv Noe natáčí ke každé neděli svůj pořad Ovečky - 1. neděle adventní, cyklus B.