PŘEVYPRÁVĚNÉ EVANGELIUM:

Pán Ježíš řekl svým učedníkům: „Dávejte pozor a bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Než odcestoval, svěřil služebníkům svůj majetek a rozdělil jim práci. Vrátnému nařídil, aby pozorně hlídal, nespal a bděl. Služebníci tedy poctivě pracovali, protože nevěděli, kdy jejich pán přijde: jestli večer, nebo o půlnoci, nebo za svítání, nebo ráno. Nechtěli, aby je jejich pán našel, jak spí. I já vám tedy říkám: Bděte!

(Přepsané podobenství i obrázek převzat se svolením z webu www.kanan.cz)


TEXTY k této aktuální neděli si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

1. neděle adventní

Téma: 1.Kor 1,3-9 - Věrný je Bůh...

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: není

Promluva: Maminka odešla na nákup a vy jste zůstali doma sami. Už jste to někdy zažili? Umíte si to představit? Budete na ni čekat? Budete se těšit na to, až se vrátí? Je možné, že by se nechtěla vrátit? Ne, to je naprosto nemožné, vždyť vás má ráda, nikdy by vás neopustila. Až přijde, možná něco dobrého přinese, ale hlavně budete opět spolu. Když je pryč, tak se to sice dá vydržet, ale rozhodně je lepší, když je zase doma a jsme spolu.

S Ježíšovým příchodem je to podobné. Má mě rád ještě víc než maminka a tak se mohu spolehnout na to, že přijde. A i když si třeba neumím představit, jaké to bude, nemám se čeho bát, bude to pro mne stejně hezké, (ale spíš daleko hezčí) jako když se vrátí maminka domů.


DĚTSKÉ LISTY PRO KATECHEZI:

 1. neděle adventní, cyklus B

 

 

Pán jim rozdělil práci... Pán jim rozdělil práci...


KARTY PRO KATECHEZI:

V Kartách pro katechezi z ADKS  si můžete přečíst zamyšlení, vymalovat obrázek, vyluštit křížovku a splnit týdenní úkoly!

LUŠTĚNKA:

Čeká vás také luštěnka Bdělí služebníci - zjistěte, co znamená bdít!

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli