Ježíš odešel na poušť. Chtěl se tam modlit, aby mu Bůh pomáhal, až bude lidem povídat o Božím království. Na poušti byl čtyřicet dní. Přišel k němu i Ďábel a pokoušel ho. Pán Ježíš ale Ďábla pokaždé zahnal.

Pak Pán Ježíš odešel do Galileje a mluvil k lidem: „Přiblížilo se Boží království. Změňte své chování a pojďte za Pánem Bohem.“

 

Dětské kázání:

1. neděle postní

Téma: Ježíš byl pokoušen od satana

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: dva šikovní ministranti, kteří přečtou nebo zahrají scénky

Promluva: Děti dostanou za úkol dobře poslouchat naše dva herce, aby zjistili, jaké slovo se ve scénkách nejčastěji objeví.

1. dějství:

A: "Honzíku, pojď obědvat!"
B: "A co bude dneska k obědu?"
A: "Kuře a brambory, podívej!"
B: "Ale to já nechci! Víš, že já jím jenom řízky..."

2. dějství:

A: "Jé, hele, tam jde Ondra! Pojď, půjdeme za ním! 
B:"Ne, já nechci! S Ondrou já nekamarádím! Minule se mi smál a i když mi řekl promiň, já s ním nemluvím!"

3. dějství:

A: "Fuj, ty máš na tom svém psacím stole ale chlívek! Měl by sis ho uklidit. Podívej, vždyť ani nemáš kde psát úkoly!
B: "Ne, mně se nechce! Až dohraju hru!"

Slovo, které se opakovalo ve všech scénkách je nechci. Není na něm nic špatného. Špatné ale bylo, jak ho náš chlapec používal. Říkal "nechci" na dobré jídlo - byl mlsný. Říkal "nechci" kamarádovi, nechtěl mu odpustit.  Říkal "nechci", když si měl uklidit - byl líný. I vám se někdy stane, že jste pokoušeni říkat "nechci" dobrým věcem?

I Ježíš byl pokoušen od satana, ale nenechal se zviklat, aby "nechci" řekl něčemu jinému než hříchu - t.j. špatnosti. I my se můžeme chovat tak jako on, zvlášť, když on nám rád pomůže, aby se nám podařilo říkat "nechci" lenosti, mlsnosti, zlobě na kamarády atd.


Materiály ke katechezi:

► Pracovní list 1. neděle postní, cyklus B, Formát Pdf.Pracovní list 1. neděle postní, cyklus B

Nabízíme také pracovní list s tématem POUŠŤ.

►V Nedělních kartách pro katechezi z ADKS si můžete přečíst zamyšlení, vymalovat obrázek, vyluštit křížovku a splnit týdenní úkoly!

►S pomocí luštěnky Postní doba možná vyřešíte problém, na co se soustředit právě v tomto období!

Se svolením dále nabízíme ukázku pro "Cestičku pouští pro malé děti" z webu Kanán:

Postní cestička nám připomíná poušť, kde žil Pán Ježíš 40 dní. I postní doba je tak dlouhá. Na obrázku je poušť (rozklikem se zobrazí jednotlivý obrázek). Můžeš si cestu seskládat dohromady nebo si namalovat cestu vlastní, klikatější. Každý den večer se tedy můžeme zamyslet, zda se nám povedlo plnit naše předsevzetí nebo udělat něco dobrého - a nalepit na poušť kytičku nebo zvířátko a tím ji oživit, proměnit v živou a veselou přírodu a udělat tím radost Pánu Ježíši a ostatním lidem. 

Všechny obrázky k tisku ve verzi PDf.

             


Podklady k prvnímu čtení:

První čtení této neděle je z Genesis 9, 8-15. Přidáváme text tohoto čtení a obrázky k tématu, se svolením přejaté z knihy Dobrou noc s Biblí, kterou vydalo KNA v roce 2017.

Gn 9,8-15

Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: „Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má tělo, nebude už zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi.“
Bůh dodal: „Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí mraky a v mracích se objeví duha, vzpomenu si na svoji smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem, který má tělo. Voda už nevzroste k potopě, aby zahubila každé tělo.“

Ukázka se svolením použita z knihy Dobrou noc s Biblí,
kterou vydalo KNA v roce 2017.

 

Videonáměty:

► Kouknout se můžete i na videokázání p. Romana Vlka z Vlčího doupěte.

► Velmi pěkné video-výzvy na každou postní neděli přináší i Pastorační středisko Biskupství českobudějovického, informace k tématu najdete na stránkách prolidi.bcb

► Biblická pátrání se také zaobírají Pokušením na poušti

► Web prolidi.online nabízí katechezi pro menší děti: 

► Bratři Cúthovi z farnosti Neratovice ve spolupráci se SHM Klubem Neratovice v době lockdownů natočili tato videa k nedělím cyklu B:

► Seleziáni Zlín nabízeí také zamyšlení k 1. neděli postní:

► Minikatecheze z Českobudějovického biskupství: