Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem jako kmen vinné révy, vy jste jako jeho větévky. Můj otec je jako vinař. Jako se stromy prořezávají a čistí, tak i on každou mou větévku, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě víc.

Větvičky nemohou nést ovoce, pokud nezůstanou na kmeni. Zůstaňte u mě a já budu s vámi. Kdo zůstane se mnou, ponese mnoho ovoce. Kdo u mě nezůstane, uschne. Jestli u mě zůstanete a budete si pamatovat, co jsem vám říkal, můžete prosit, o co chcete, a dostanete to.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

 

Dětské kázání:

5. neděle velikonoční

Téma: Jan 15,1-8

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: listnatá květina v květináči s kmínkem, ideálně vinná réva nebo rajčatový keřík

Promluva:

Co se stane, když otrhám listy? (Dobré je v praxi předvést a otrhané listy rozdat dětem). Mohu je dát do vody, tam by mohly vydržet tak týden a pak uhnijí. Jinak uschnou do večera. Rostlina ale obrazí zas a bude růst dál. Můžete zkusit, jak dlouho vám listy doma vydrží. S námi lidmi je to stejné jako s těmi listy. Rostlina je jako Bůh, jen přirostlí k němu můžeme žít a růst dál. Bez něj zahyneme.

 

Dětský list pro katechezi:

Pracovní list, formát Pdf - Pracovní list Pracovní list

 

Materiály ke katechezi:

 

Videonáměty:

  • Bratři Cúthovi z farnosti Neratovice ve spolupráci se SHM Klubem Neratovice v době lockdownů natočili videa k nedělím cyklu B:

  • Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti s ovečkou: