Pán Ježíš řekl svým učedníkům: „Až budu v nebi u svého Otce, pošlu vám Přímluvce, Ducha svatého. Ten vám pomůže pochopit, všechno, co jsem vám říkal.

Chtěl bych vám toho říct ještě mnoho, ale teď byste to nepřijali. Ale až k vám přijde Duch svatý, všechno vám řekne. On mě oslaví.“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

K tématu svatodušní neděle najdete na našich stránkách pracovní list s povídáním a rébusy, vyprávění s obrázky a omalovánkami,  převyprávěné úryvky z Bible s obrázky a omalovánkami Jindry Hubkové a několik rébusů.

Aktuální liturgické texty si můžete přečíst na webu vira.cz


NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

Slavnost Seslání Ducha svatého

Téma: Duch Svatý

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: obrázek mostu velkého, malého, lávky

Promluva: "Kde se staví most nebo lávka? Tam, kde není možné se dostat dál. Tam, kde není možné se dostat na druhou stranu řeky nebo potoka nebo propasti. Už jste někdy jeli nebo šli po mostě nebo po malé lávce? Nejen na cestě v přírodě nebo ve městě se nám může stát, že nemůžeme dál a potřebujeme most.

Když jsme smutní, v pláči, když se kolem nás ostatní zlobí, když nám nechce kamarád odpustit, když si nevíme rady - to jsou situace, které nám můžou také připomínat propasti nebo prudké řeky u kterých stojíme a nemůžeme se pohnout dál. Duch Svatý je ale takovým mostem, který sám sebe staví tam, kde si nevíme rady, kde si neumíme pomoci. Přichází tehdy, když ho o to prosíme a my po něm ůžeme bezpečně jít, protože jeho most vede vždy na tu nejlepší další cestu.


MATERIÁLY PRO KATECHEZI:

VIDEONÁMĚTY: