Ježíš připlul lodí ke břehu a shromáždil se kolem něho velký zástup. Přišel k němu muž jménem Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“

Pán Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam ale jedna žena, která byla mnoho let nemocná, zkoušela se léčit u mnoha lékařů a zaplatila za to celý svůj majetek, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A hned se její nemoc vyléčila a pocítila na těle, že je zdravá. Pán Ježíš poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil se proto k ženě a řekl jí: „Tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdravá!“

Když Ježíš mluvil, přišli k Jairovi lidé z jeho domu se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ještě Pána Ježíše obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co říkali, a řekl Jairovi: „Neboj se, jen věř!“ Potom šel do světnice, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. Lidé byli úžasem jako bez sebe.

Přepsaný text převzat se svolením z webu www.kanan.cz

 

Dětské kázání:

13. neděle v mezidobí

Ježíš přichází pozdě, Jairova dcera je mrtvá

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: hodiny

Už jste si někdy hráli s hodinami? Dají se jim různě přetáčet ručičky... Teď je (např.) 10 hodin a já ručičky přetočím na půl osmou. Co se stane? Změnil jsem tím čas? Je všude půl osmé? Ne. Nezměnilo se nic. Tím, že si pohraji s hodinami se čas nezmění. Nejsem pánem času, protože jsem ho nestvořil. Čas nemůžu vrátit, když přijdu pozdě nebo když musím počkat. Je někdo pánem času? Jedině Bůh, to On ho stvořil a tak pro něj není žádné pozdě ani moc brzy. Všechny prosby a modlitby mu můžeme posílat s důvěrou stále, brzo nebo pozdě, ve dne nebo v noci. Žádná nepřijde nazmar.

 

Materiály ke katechezi:

 

Videonáměty:

  • Videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte:

  • Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti s Martinou Fürstovou 

  • nebo povídání z ČB biskupství pro starší děti zvané Minikatecheze: