26. 6. 2018 , GaS

13. neděle v mezidobí

13. neděle v mezidobí

- námět pro dětskou nedělní katechezi

Pán Ježíš připlul lodí ke břehu a shromáždil se kolem něho velký zástup. Přišel k němu muž jménem Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“

“ Pán Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj.

Byla tam jedna žena, která byla mnoho let nemocná, zkoušela se léčit u mnoha lékařů a zaplatila za to celý svůj majetek, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A hned se její nemoc vyléčila a pocítila na těle, že je zdravá. Pán Ježíš poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil se proto k ženě a řekl jí: „Tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdravá!“

Když Pán Ježíš mluvil, přišli k Jairovi lidé z jeho domu se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ještě Pána Ježíše obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co říkali, a řekl Jairovi: „Neboj se, jen věř!“ Potom šel do světnice, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. Lidé byli úžasem jako bez sebe.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

13. neděle v mezidobí

Téma: Ježíš přichází pozdě, Jairova dcera je mrtvá

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: hodiny

Promluva: "Už jste si někdy hráli s hodinami? Dají se jim různě přetáčet ručičky... Teď je (např.) 10 hodin a já ručičky přetočím na půl osmou. Co se stane? Změnil jsem tím čas? Je všude půl osmé? Ne. Nezměnilo se nic, tím, že si pohraji s hodinami se čas nezmění. Nejsem pánem času, protože jsem ho nestvořil. Čas nemůžu vrátit, když přijdu pozdě nebo když musím počkat. Je někdo pánem času? Jedině Bůh, to On ho stvořil a tak pro něj není žádné pozdě ani moc brzy. Všechny prosby a modlitby mu můžeme posílat s důvěrou stále, brzo nebo pozdě, ve dne nebo v noci. Žádná nepřijde nazmar."


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli

Aktualizováno

Adventní materiály (2.12.2019, 11:22)

Adventní materiály
Aktivity pro dobu adventní si připravila nejen naše redakce, ale také kupříkladu Pastorační středisko AP nebo...

Na cestě za svobodou (14.11.2019, 8:32)

Na cestě za svobodou
V těchto dnech si připomínáme výročí Sametové revoluce. Už 30 let je naše země na cestě k demokracii a svobodě.

Vitráže říjnových svatých (26.10.2019, 22:15)

Vitráže říjnových svatých
Ozdobte si s námi okna vitrážemi světců a světic, které si připomínáme a oslavujeme v měsíci říjnu. I když třeba zrovna...

Příběh české princezny (26.10.2019, 17:22)

Příběh české princezny
Okouzlující příběh svaté Anežky České, té nejchudší, ale také nejpodivuhodnější české princezny, si můžete nově přečíst...

Dušičky - vzpomínka na zemřelé (21.10.2019, 10:20)

Dušičky - vzpomínka na zemřelé
Jak prožít toto téma s dětmiZvláště začátkem listopadu vzpomínáme na ty naše blízké, kteří již zemřeli. Modlíme se za...

Lampióny (21.10.2019, 10:20)

Lampióny
Dny se zkracují, večer se stmívá stále dříve a doba svatomartinských (ale i jiných) lampiónových průvodů se přibližuje....