Pán Ježíš šel se svými učedníky na druhou stranu Galilejského moře. Šlo s nimi také mnoho dalších lidí. Pán Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil.

Když viděl, kolik lidí k němu přichází, zeptal se Filipa: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“ Filip na to odpověděl: „Nevím, je jich moc. Nakoupit chleba pro tolik lidí by stálo spoustu peněz.“

Vtom přišel Ondřej a řekl: „Je tu jeden chlapec a ten má pět chlebů a dvě ryby. To ale pro tolik lidí taky nestačí.“ Pán Ježíš jim řekl: „Zařiďte, ať se všichni lidé posadí.“ Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, poděkoval za ně Pánu Bohu a rozdělil je lidem.

Všichni se najedli a po jídle sebrali ještě dvanáct košů zbylých kousků. Všichni se tomu velice divili a říkali si: „To je jistě někdo veliký, asi Prorok.“ Pán Ježíš ale poznal, že ho chtějí udělat králem, a proto raději odešel, aby byl úplně sám.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

17. neděle v mezidobí

PĚT CHLEBŮ A DVĚ RYBY

Jeden z Ježíšových učedníků – Ondřej, bratr Šimona Petra – mu řekl: “Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí?” (nepatrná, zdánlivě absolutně nedostačující spolupráce člověka s velkými Božími činy)

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: není

Promluva: Ví někdo z dětí, kdy má maminka nebo tatínek svátek nebo narozeniny? Jak takový den u vás probíhá? A ví někdo z dětí, co by si tatínek a maminka přáli? Co by potřebovali dostat? Asi samé velké věci, které jim vy nemůžete dát.

V příběhu, který jsme v evangeliu slyšeli, měl pro zástup více než 5 tisíců lidí jen jeden chlapec 5 chlebů a dvě ryby. Byl potřeba kamion jídla a měli jenom mističku. Ale svěřil to Ježíšovi a najedli se úplně všichni a ještě zbylo.

Nemusíme se trápit, že jsme malí a můžeme dávat svým rodičům jen malé a zdánlivě nepotřebné věci. Jestliže to málo, co můžeme dát, svěříme Ježíšovi, přineseme i se svým nepatrným dárkem tolik radosti, jako bychom jim dali celý svět.


MATERIÁLY PRO KATECHEZI:

Proměnění chlebů a ryb Proměnění chlebů a ryb, ke stažení také ve formátu PDF (60 kB).

rébus Rébus z knihy První biblické příběhy s hlavolamy, vydalo Karmelitánské nakl .

 

VIDEONÁMĚTY: