Ježíš řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Lidem se to ale vůbec nelíbilo a říkali si: „Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: Sestoupil jsem z nebe?“ Pán Ježíš jim na to odpověděl: „Přestaňte tak mluvit! Nikdo ke mně nemůže  přijít, jestliže ho nepřitáhne můj Otec.

Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu. To byl také chléb z nebe. Vaši otcové ale zemřeli. Já jsem chléb, který přichází z nebe, aby ten, kdo ho jí, nezemřel. Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“

(Přepsaný text a ilustrace přejaty se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

19. neděle v mezidobí

Téma: 1 Král 19,4-8; Jan 6,51

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: fotka z olympiády

Promluva: V Londýně právě probíhá olympiáda; určitě jí občas sledujete. Jaký sport se vám líbí? Sešli se tam sportovci, kteří se museli dlouho poctivě připravovat. Jak se připravuje sportovec na to, aby se mohl zúčastnit olympiády? Musí hodně trénovat, ale také pořádně spát, odpočívat a zdravě jíst a pít. Potom je dost silný, aby vyhrál závody a možná i olympiádu. Jaké jídlo a pití je zdravé a pomůže sportovci doběhnout úspěšně k cíli?

V dnešním prvním čtení jsme slyšeli o proroku Eliášovi, který dostal jídlo a pití od Božího anděla. Eliáš netrénoval, byl naopak velmi unavený a smutný a posilněn tímto pokrmem šel 40 dní a 40 nocí! Ani nepotřeboval spát! To muselo být něco úžasného! Božím způsobem – potichu, bez diváků, bez potlesku velkého stadionu... Stejně potichu nám Ježíš dává eucharistii – chléb, díky němuž sice nepřepíšeme olympijské tabulky a nebudou nám tleskat stadiony, ale dosáhneme něčeho mnohem lepšího a cennějšího. V jeho síle dojdeme až k němu a vítat nás bude celé nebe. A to je jistě větší než všechny olympijské stadiony.


MATERIÁLY PRO KATECHEZI (k evangeliu):

  

VIDEONÁMĚTY: