Pán Ježíš chodil po celé Galileji a povídal lidem o Božím království.

Jednou šel po břehu moře. Najednou uviděl u vody dva rybáře. Byli to bratři, Petr a Ondřej. Zrovna házeli do vody síť na chytání ryb. Pán Ježíš jim řekl: „Nechte ryby a pojďte za mnou.“ Oni hned všeho nechali a šli za Pánem Ježíšem.

Jak šli dál po břehu, uviděl Pán Ježíš jiné dva bratry, Jakuba a Jana. Ti právě na lodi opravovali sítě. Pán Ježíš na ně zase zavolal: „Pojďte za mnou.“ Oni hned všechno nechali na lodi a šli za Pánem Ježíšem.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

3. neděle v mezidobí

Téma: obrácení a změna smýšlení - Bůh není přítomný pouze v kostele

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: boty a bačkory

Promluva: Co dělám, když se obuji? Když se obuji do bačkor, chodím doma, ve školce, ve škole...(kde ještě chodím, mohou děti doplnit). Když si obuji boty, jdu ven. Děti opět mohou doplnit, kam chodí.

Nyní přichází na řadu těžká otázka: kde všude mohu potkat Ježíše? V kostele určitě, ale kde dál? Je nějaké místo, kam by on nemohl? Kde by se ke mně nechtěl přihlásit? Ne. Ať jdu ve svých botách nebo bačkorách kam chci, všude na mě čeká Ježíš a já ho můžu všude kam přijdu pozdravit třeba tak, že mu potichu řeknu: "Mám tě rád."


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

 Pracovní list 1

 

 

Pracovní list 3. neděle v mezidobí, cyklus B Pracovní list 2

šli za ním...Povolání učedníků

učedníciJežíšovi učedníci