Na 24. října připadá oslava Světového dne misií. Kromě nedělního evangelia pokoušíme zprostředkovat i střípky k této události, se svolením převzaté z časopisu DUHA. Že neznáte tento časopis? Určitě stojí za to si ho prolistovat nebo předplatit. V aktuálním čísle se Duha věnuje tématům jako např. Jak se žije v Guyaně a na Filipínách nebo v Papui Nové Guinei a v Malawi.

Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Ve starším čísle Časopisu Duha je představen projekt MOST. Že nevíte, co to je? Každé písmeno je zkratkou jednoho slova. M znamená modlitbu, O je odříkání, S služba a T je tvořivost. Ke každému slovu najdete krátké vysvětlení a pár nápadů, jak se do „stavění“ takového mostu pustit.

M - modlit se za potřebné v jiných částech světa
O - odříct si něco pro děti v misiích
S - přiložit ruku k dílu 
T - uspořádat třeba misjní jarmak z věcí, které samy vyrobíte

  • Pokud byste si chtěli vyzkoušet zdravé africké jídla MAMALIGA, můžete využít krásné přílohy z webu časopisu Duha.

  • Zajímavostí aktuálního webového čísla 2021/22 je určitě výroba bot z PET- lahví. Umíš si to představit? Neumíš? Tak si je můžeš zkusit vyrobit!  V chudobných rovníkového pásma je totiž zvykem chodit naboso bez obuvi. I krásně nastrojenému panu biskupovi při slavnostní bohoslužbě klidně vykukují zpod ornátu bosé nohy. Mít obuv z plastových lahví trochu zavání luxusem. Můžete si zkusit takové vyrobit a třeba v této obuvi uspořádat závody v běhu. Stačí mít dvě pokud možno stejné PET lahve, provázek a ostré nůžky nebo vrták. Dále postupujte podle obrázku. Pokud chcete raději popis, nejdete ho na stránkách mojeduha.cz.

  • Řadu námětů pro slavení Misijní neděle – přímluvy, komentář k obětním darům a texty misijní vigilie spolu s dalšími návrhy nejrůznějších akcí a aktivit je najdete na webu www.missio.cz

EVANGELIUM k této neděli:

Když Pán Ježíš, jeho učedníci a velký zástup lidí vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák Bartimaios. Jakmile uslyšel, že jde Pán Ježíš kolem, začal volat: „Pane Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Někteří lidé ho okřikovali, aby mlčel. On ale křičel ještě víc: „Pane Ježíši, smiluj se nade mnou!“

Pán Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho slepého Bartimaia a řekli mu: „Buď dobré mysli, vstaň, volá tě!“ Bartimaios odhodil plášť, vyskočil a přišel k Pánu Ježíši. Pán Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Bartimaios mu odpověděl: „Mistře, ať vidím!“

Pán Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ Vtom začal slepý Bartimaios vidět a šel dál za Pánem Ježíšem.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

30. neděle v mezidobí

Téma: podobenství o Bartimaiovi

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: kartička velikosti A6 s 20 černobílými kvítky namalovanými do tvaru slunce

Promluva: V evangeliu se dostal Bartimaios do Ježíšovy blízkosti a jako jediný přesně věděl, že Ježíš je jediný, kdo mu může pomoct. A to bylo v blízkosti spousta lidí a křičel jen on. Nikdo jiný nic nechtěl ani nepotřeboval? Nebo je to nenapadlo? Je tu někdo z dětí, kdo si vůbec nic nepřeje? Kdo vůbec nic nepotřebuje ani nikdy potřebovat nebude?

I my jsme v Ježíšově blízkosti. Jak to udělat, abychom nezapomínali a byli jako Bartimaios? Často s ním o tom, co se mi líbí, co potřebuju, co mám rád, mluvit. A věřit mu, že mě slyší, že mi rozumí, že mu na mně záleží. Pokaždé, když na to v modlitbě děti nezapomenou, můžou si na kartičce, kterou dostanou po mši sv. vybarvit jednu kytičku. Kartička bude ze čtvrtky, formát A6 a bude na ni asi 20 černobílých květů k vybarvení. Květy budou seřazeny do tvaru slunce. Výsledek bude slunce složené z květů.


DALŠÍ MATERIÁLY PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: