Jednou Pán Ježíš vyprávěl učedníkům o tom, jaké to bude na konci světa, až podruhé přijde z nebe. Řekl jim: „V tu dobu se zatmí slunce a měsíc přestane svítit. Tehdy mě lidé uvidí, jak přicházím s velikou mocí a slávou. Pošlu anděly, aby svolali všechny mé přátele z celého světa. Kdy přesně se to stane, ale neví nikdo, ani andělé, ani já, jen Pán Bůh.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

33. neděle v mezidobí

Téma: Mk 13, 24-27

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: zlatá medaile (čokoládová napodobenina)

Promluva: Je mezi dětmi nějaký sportovní fanoušek? Čemu fandí? Je mezi dětmi nějaký sportovec nebo sportovkyně? Co hraje? Ať už nějaký sport hrajete nebo mu jen fandíte, co je na každém utkání to nejdůležitější? To nejdůležitější je závěr – kdo vyhraje. Protože ten, kdo vyhraje se bude radovat, oslavovat, bude mít radost a vůbec nebude důležité, jestli bylo utkání těžké nebo lehké, dlouhé nebo krátké. Život na Zemi měl kdysi svůj začátek a jednou bude mít i konec u kterého budeme. Můžeme se na něj těšit stejně jako na vítězné sportovní utkání, protože až to nastane, přijde Ježíš osobně s velikou mocí a slávou, aby shromáždil všechny, kteří k němu patří, k oslavě. (Přijde na řadu rekvizita.)

DALŠÍ MATERIÁLY PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: