(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)
Ilustrační obrázek převzat se svolením z knihy:
Bible ke křtu, kterou napsala Lizzie Ribbonsová,
ilustrovala P. B. Grudina a vydalo KNA v roce 2017

Když se Ježíš vrátil do Kafarnaa, věděli brzy všichni, že je zase doma. Lidé se sbíhali a tlačili se před dveřmi do domu, kde Pán Ježíš bydlel. On jim vyprávěl o Božím království.

Najednou přišli k domu čtyři muži. Nesli na nosítkách nemocného člověka, který nemohl chodit. Přes tolik lidí se ale k Pánu Ježíši nemohli dostat. Vyšli tedy na střechu a udělali do ní díru. Tou spustili nemocného dovnitř, přímo před Pána Ježíše. Když Pán Ježíš viděl, jak moc mu tito lidé věří, řekl nemocnému: „Odpouštějí se ti hříchy.“

Někteří lidé, co Pána Ježíše poslouchali, si ale mysleli: „Jak může takhle mluvit? Hříchy přece může odpouštět jen Pán Bůh.“ Pán Ježíš ale poznal, co si ti lidé myslí. Obrátil se tedy na ně a řekl: „Abyste věděli, že mám moc uzdravit tělo i duši, pomohu tak i tomuto nemocnému. Znovu se na nemocného podíval a řekl mu: „Vstaň! Vezmi svá nosítka a jdi domů.“ Ten člověk hned vstal, vzal nosítka a odešel.

Všichni z toho byli velmi udiveni a chválili Pána Boha.


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

5. neděle v mezidobí

Téma: Syn člověka má moc odpouštět hříchy na zemi.

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: porcelánový hrnek nebo skleněný pohár

Promluva: "Musím si dávat pozor, abych hrníček nerozbil. Raději ho postavím někam na bezpečné místo. Už se vám to někdy stalo? Jak se to dá napravit? (Děti by měly samy navrhnout řešení, které znají - rozbitou věc uklidím, škodu napravím a toho, komu rozbitá věc patří poprosím o odpuštění a když mě má rád, tak mi odpustí).

Můžu taky zničit něco, co patří Bohu? Co všechno patří Bohu? (Úplně všechno). Všechny věci, všichni lidé patří Bohu, protože je stvořil a stará se o ně. Když něco zničím, i třeba dobrou náladu mého kamaráda ve škole, je to jakobych rozbil hrnek v Božím domově, kde na mě Bůh čeká a těší se na mě.

Protože mě má Bůh rád, nemusím se bát, že mi neodpustí. Jenom je důležité nezapomenout na to svou chybu napravit, tak jako když doma rozbiju třeba hrnek. To také nenechám podlahu plnou střepů.

 

DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list 7. neděle v mezidobí, cyklus B Pracovní list 7. ned_v mez_cykl. B , Formát Pdf _Prac. list 7_mez_B 

  • Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze
  • Další materiály k této neděli najdete na webu Kanán - katecheze na neděli.
  • Se svolením nakladatelství nabízíme malou ukázku z knihy Bible ke křtu, kterou napsala Lizzie Ribbonsová, ilustrovala P. B. Grudina a vydalo KNA v roce 2017