Když žil Jan Křtitel na poušti, chodilo za ním mnoho lidí. Ptali se ho: „Co máme dělat, aby se to Bohu líbilo?“

Jan Křtitel jim odpovídal: „Když budete mít něčeho dostatek, rozdělte se s tím, kdo má málo. Kdo má dvoje šaty, ať dá jedny tomu, kdo nemá žádné. Kdo má dost jídla, ať se rozdělí s tím, kdo nemá co jíst.“ Všichni plňte dobře své povinnosti a nedělejte nic špatného.“ Všichni lidé Jana Křtitele poslouchali a přemýšleli, jestli on není Pán Ježíš. Jan Křtitel jim na to ale říkal: „Já nejsem Mesiáš. Já mu pouze připravuji cestu. Váš zachránce bude mnohem mocnější, než jsem já.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

3. neděle adventní

Téma: Pán je blízko! O nic nemějte starost!

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: není

Promluva: Jistě děti znají pohádku O chytré horákyni - chudé dívce, kterou si pro její moudrost vezme za ženu bohatý soudce. Má ale jednu podmínku – až bude jeho manželkou, nebude se mu už nikdy plést do soudních sporů. Ona to ale jednou nevydrží a poradí chudému sedlákovi. Soudce odhalí její chytrou radu, dík níž sedlák vyhraje svůj spor a tak se musí dívka podle dohody vrátit domů, do své rodné chaloupky. Její muž – soudce – jí má ale opravdu rád. Dovolí jí, že si může odnést z jejich paláce domů to, co má nejraději. Ona mu vystrojí bohatou večeři s množstvím dobrého jídla a pití, po které soudce usne jako špalek. Jaké je jeho překvapení, když se ráno probudí v rodné chaloupce své manželky. Velmi se diví a ona mu vše vysvětlí: “Dovolil jsi mi, abych si vzala to, co mám nejraději. Tebe mám nejraději.” Soudce pochopil, že jeho žena je moudřejší než on. Odvezl si jí zpátky do svého paláce a nechal jí soudit místo sebe.

Zkuste být chytří jako Chytrá horákyně a dělejte všechno tak, aby ti, které máte rádi poznali, že je máte rádi. Zkuste se vzdát dobroty, kterou dáte svému kamarádovi nebo sourozenci. Než si půjdete hrát, umyjte nebo utřete nádobí nebo zameťte. Až půjdete do dveří, pusťte napřed svého spolužáka....

DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: