Ježíš vyprávěl lidem tento příběh: „Jeden člověk měl na své zahradě zasazený fíkovník. Když přišla doba, kdy zrají fíky, přišel na zahradu, aby fíkovník očesal. Ale žádné ovoce na něm nenašel."

Šel tedy za zahradníkem a řekl mu: „Ten fíkovník nemá žádné fíky! A to už tři roky! Stojí tu úplně zbytečně. Poraz ho, ať místo něj můžeme zasadit jiný strom.“ Zahradník ho však prosil: „Pane, nech tady ten fíkovník ještě tento rok. Budu o něj pečovat, okopám ho a pohnojím, snad příští rok ovoce ponese. Jestli ne, porazíme ho příští rok.“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

3. neděle postní

Téma: Lk 13, 6 – 9

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva: Byl jednou – docela nedávno – jeden malý Jeník. Blížily se maminčiny narozeniny a Jeník dumal nad tím, jak by jí udělal radost. Tatínek mu řekl: “Jestli budeš, Jeníčku, chtít, budu ti každý den dávat trochu peněz, které si můžeš našetřit, abys mohl mamince koupit pěkný dárek. Uděláš jí ale opravdovou radost, když jí budeš každý den pomáhat. Stačí jen trošku. Ani já, ani maminka nechceme, abys neměl čas na hru a na kamarády. Chceš?”

Samozřejmě, že Jeník chtěl. Měl takovou radost! Hned začal plánovat, jak bude mamince neustále pomáhat a jak veliký dárek jí koupí. Celý den plánoval, těšil se a nějak mu ušlo, že maminka přinesla sama veliký nákup a sama ho celý uložila do spíže a do lednice. Když to Jeník viděl, zastyděl se, ale řekl si, že zítra všechno napraví. Dostal od tatínka peníze a co se nestalo! Druhý den prodávali u školy čokoládovou zmrzlinu, Jeníkovu nejoblíbenější a zrovna stála přesně tolik korun, kolik dostal včera od tatínka. Bojoval sám se sebou jako lev, ale nakonec si řekl, že ještě dostane nějaké peníze a mamince udělá radost i trošku menší dárek. Zmrzlina byla tak dobrá... Doma objevil v počítači hru, na kterou už úplně zapomněl a tak se do ní zabral, že mu uběhlo celé odpoledne a měl co dělat, aby si stačil napsat úkoly do školy. Zítra vše napraví, řekl si a šel spát. Třetí den to ale šlo stejně, čtvrtý taky. Ani další dny se nic nezměnilo a najednou tu byly maminčiny narozeniny.

Co myslíte, děti, ještě se na ně Jeník těšil? Co udělal Jeník špatně? Odkládal to, co odkládat neměl a dělal to, co mohl odložit. Všechno tak zkazil nejen mamince a tatínkovi, ale hlavně sobě.

Uměli byste říct, co je dobré dělat hned a co se dá odložit?

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz


DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):

Fíkovník se hojně pěstuje v Malé Asii jako ovocný strom pro svoje sladké plody. Proto se o něm na různých místech zmiňuje i Bible. Stejně jako vinná réva je fíkovník v Bibli symbolem hojnosti a plnosti. Adam a Eva se v ráji zakryli fíkovými listy, když poznali, že jsou nazí. Ježíš používá obraz fíkovníku v podobenstvích - např. v podobenství o uschlém fíkovníku nebo o neplodném fíkovníku. Zde přirovnává fíkovník k lidskému životu, také ten by měl nést svoje dobré plody - lásku, pokoru a porozumění k druhému.

         Komix o fíkovníku z dílny redakce deti.vira  

VIDEONÁMĚTY: