Za Pánem Ježíšem chodilo mnoho lidí, aby si ho poslechli. Mezi nimi byla i spousta hříšníků. Farizeové se kvůli tomu zlobili a říkali si: „Pán Ježíš kamarádí s hříšníky!“

Pán Ježíš jim proto pověděl tento příběh: „Jeden bohatý člověk měl dva syny. Jednoho dne řekl mladší syn otci: „Otče, chci si začít dělat věci po svém. Dej mi peníze, které mám zdědit.“ Otec mu tedy peníze dal. Netrvalo dlouho a mladší syn všechny své peníze vzal, odešel do daleké země a tam je všechny utratil. Neměl nic, za co by si koupil jídlo. Začal si hledat práci a našel ji u jednoho hospodáře. Ten ho poslal pást prasata. Mladší syn měl takový hlad, že by jedl i lusky, které byly připravené pro prasata, ale nemohl si je vzít, protože ani ty mu nikdo nedal.

Jak hlídal prasata, začal nad sebou přemýšlet a řekl si: „Udělal jsem velkou hloupost. Neměl jsem odcházet z domova. Vždyť i služebníci, kteří slouží mému otci, se mají lépe než já. Vrátím se domů, omluvím se svému otci a řeknu mu: „Otče, zachoval jsem se velmi špatně. Už si nezasloužím, abych byl tvým synem. Prosím, vezmi mě jako svého služebníka.“

Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a přiběhl mu naproti. Syn mu řekl: „Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych byl tvým synem.“ Ale otec přikázal služebníkům: „Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a boty na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn se vrátil!“ A začali se veselit.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

4. neděle postní

Téma: Lk 15, 11 - 32

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: baťůžek na výlety

Promluva: "Jezdíte někdy na výlety? Máte také takový baťůžek? Co si sebou na výlet v baťůžku vezete? S kým jezdíte často na výlet? Jezdíte také se školou, se školkou? Jak se vlastně jezdí na výlet? Maminka vám sbalí věci a jídlo, které potřebujete sebou a pak jste celý den (možná i víc dnů) bez rodičů. Co je na každém výletě se školou to nejlepší? Určitě NÁVRAT. Chvíle když se vlak nebo autobus blíží na zastávku a tam stojí rodiče. Vyhlíží vás a je na nich už z dálky vidět, jak se těší. To se pak skáče do náruče!

Jet na výlet od rodičů a zase se k nim vrátit a radovat se s nimi lze. Na světě ale není žádné místo, kde bychom nemohli být s Ježíšem. Nechat si sbalit baťůžek a zase se k němu vrátit a radovat se s ním, to vlastně nejde. On je stále s námi. A co když se rozhodneme my, že s ním nechceme být? Že se chceme vztekat, zlobit, že chceme ubližovat a lhát, ničit a být líní. To neodjíždíme na žádný hezký výlet, to utíkáme! A po takovém útěku byste asi nečekali žádné pěkné přivítání, že? 

Proč jsme si tedy povídali o výletě a o krásném návratu z něj? Protože Bůh je úžasný! Je stále připravený a čeká s otevřenou náručí, aby nepromeškal ani chvilku, až se budeme chtít ze svého útěku od něj vrátit. Stále čeká s otevřenou náručí, aby nás mohl obejmout, jakmile budeme chtít. Pokaždé, když jemu a druhým říkáme "promiň", nás objímá a raduje se s námi.

 

DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: