Ježíš šel se svými učedníky do Jeruzaléma. Když přišli k jedné vesnici, která už byla blízko Jeruzaléma, poslal dva učedníky do té vesnice. Řekl jim: „Jděte do protější vesnice. Ve vesnici najdete uvázané oslátko. Odvažte ho a přiveďte ke mně.“

VJEZD DO JERUZALÉMA

Učedníci šli a přivedli oslátko k Pánu Ježíši. Pán Ježíš si na něj sedl a jel na něm do Jeruzaléma. Kolem cesty stálo mnoho lidí. Vítali Pána Ježíše, prostírali mu na cestu své pláště, mávali mu zelenými větvičkami a volali: „Sláva!“

UKŘIŽOVÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE

Když přijel Pán Ježíš do Jeruzaléma, ubytoval se i se svými přáteli – apoštoly v jednom domě. Večer si společně sedli ke stolu, aby povečeřeli. Vtom vzal Pán Ježíš do ruky chléb, poděkoval za něj Pánu Bohu, rozlámal ho na kousky a rozdal apoštolům. Při tom jim řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává.“ Po večeři vzal kalich s vínem a řekl apoštolům: „Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. To konejte na mou památku.“

Když dojedli, vydali se na Olivovou horu. Byli tam do noci a Pán Ježíš se tam dlouho modlil. V Jeruzalémě žili někteří lidé, kteří neměli Pána Ježíše rádi. Ti se domluvili a tu noc pro něj poslali vojáky. Vojáci Pána Ježíše zavřeli do vězení. Mezitím ti lidé přesvědčili obyvatele Jeruzaléma, že Pán Ježíš není žádný král, kterému by se mělo volat sláva. Místo
toho chtěli Pána Ježíše ukřižovat.

Ráno přivedli vojáci Pána Ježíše před Piláta. Pilát dal Pána Ježíše nejprve zbičovat. Lidé, kteří u toho byli, ale stále křičeli: „Ukřižuj ho! Na kříž s ním!“ Pilát jim tedy nakonec vyhověl a dal Pána Ježíše přibít na kříž. Vojáci Pána Ježíše odvedli na nedaleký kopec. Tam postavili kříž a Pána Ježíše na něj přibili. Lidé, kteří stáli kolem, se Pánu Ježíši posmívali. Pán Ježíš musel na kříži hrozně trpět, ale z lásky k nám to všechno vydržel. Nakonec zavřel oči a zemřel.

Když mrtvé tělo Pána Ježíše sundali z kříže, položili ho do hrobu a vchod do hrobu zavalili velkým kamenem.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

Květná neděle

Téma: Flp 2,6-11

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: maličká krabička zabalená jako dárek (ideálně krabička od velkého balení zápalek)

Promluva: Co to mám v ruce? Dárek. Už jste někdy od někoho dostali dárek? Určitě ano. Dárek může být malý nebo velký. Jak vypadá malý dárek? Jako ten, který mám v ruce. Jak vypadá velký dárek? (Nechávám na fantazii dětí).

Mám těžkou otázku: dá se každý dárek schovat do krabice? Co třeba úsměv, pusa, pomoc druhému nebo když jsme všichni spolu, nikam nespěcháme a jdeme na celé odpoledne třeba do ZOO? Ano, všechny dárky se nedají zabalit do krabičky...

Vrátíme se ještě ale k velikosti dárků: jak vypadá největší dárek? Je to dům, dva domy, tři domy, zámek, palác... všechny domy na světě... Ne. Největší dárek dá ten, kdo daruje úplně všechno, co má. Dostali jste už někdy takový dárek? Ne? Ale ano. Takový velký dar jsme dostali všichni od Ježíše. Dal nám celý svůj život, umřel za nás, aby nás vysvobodil od ďábla. A o Velikonocích, které brzy začnou, budeme slavit tento největší dar, který jsme dostali.

I my můžeme být jako Ježíš a dávat druhým dary. Ten největší dal on a my můžeme dávat ty malé. Třeba ty, které se nevejdou do krabičky, ty udělají největší radost každému, kdo je dostane a my je můžeme dát i lidem, které neznáme.

DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY:

  • Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti s Martinou Fürstovou (přidáváme v pátek) nebo video pro starší děti zvané Minikatecheze z Českobudějovického biskupství (rovněž přidáváme koncem týdne). K zamyšlení je i tento přehraný příběh do dnešné doby nebo video pro větší děti s titulky.

DĚTSKÝ LIST pro katechezi,  ukázka z MiniBible - G. Suchlová,  Prac. list - A. Brožová

       

PAŠIJE V OBRÁZCÍCH - autorka: Gabriela Suchlová