Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit."

Král Herodes si tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: "Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu.

Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde se Ježíš narodil. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili jinou cestou do své země.


Dětské kázání:

Slavnost Zjevení Páně, Mt 2,1-12

Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: bunda nebo mikina značková a bunda stará, nemoderní - dva spolupracovníci si obléknou první a druhou bundu

Nejprve přijde 1. spolupracovník oblečený do značkové bundy. Děti dostanou za úkol dobře si ho prohlédnout. Poté přijde druhý ve staré bundě a děti dostanou stejný úkol. Který ze dvou mých spolupracovníků by mohl být král? Podle čeho se pozná král? Děti by měly být dovedeny k poznání, že podle šatů se král nepozná. Králem by mohli být oba dva nebo ani jeden. Za takové poznání dostanou děti pochvalu, protože jsou moudří.

My jsme dnes slyšeli o třech mudrcích, králích, kteří přišli do Betléma. Ze svých knih věděli, že se tam narodil král tak důležitý, že se vypravili na cestu, aby se mu poklonili. Našli tam opravdu královské dítě narozené v královské rodině? Ne, našli chudou rodinu s miminkem. Jestli jste dobře poslouchali, určitě víte, jak se zachovali? Omluvili se, že se spletli, protože oni hledají krále a chudé dítě nemůže být králem? Ne, byli opravdu moudří a tak dostali větší dar než malému Ježíšovi přinesli. Setkali se s Božím synem.

Pokaždé, když přicházíme do kostela, můžeme být jako mudrci. I na nás tu čeká Ježíš ve velmi skromném, obyčejném "převleku" - v hostii. Můžeme se mu poklonit jako oni nebo se můžeme zachovat jako všichni ostatní, kteří nic mimořádného na malém miminku neviděli.

 

Ke katechezi:

 

Videonáměty:

  • Víte to? - Tři králové - jejich původ a tradice: