- námět na dětskou nedělní katechezi

Panna Maria a svatý Josef putovali každý rok do Jeruzaléma. Když bylo Pánu Ježíši dvanáct let, vzali ho s sebou. Když sváteční dny skončily a všichni poutníci se vraceli domů, zůstal Pán Ježíš v Jeruzalémě. Jeho rodiče si toho ale nevšimli.

 

Panna Maria a svatý Josef putovali každý rok do Jeruzaléma. Když bylo Pánu Ježíši dvanáct let, vzali ho s sebou. Když sváteční dny skončily a všichni poutníci se vraceli domů, zůstal Pán Ježíš v Jeruzalémě. Jeho rodiče si toho ale nevšimli. Ušli tedy den cesty a teprve večer hledali Pána Ježíše mezi příbuznými a kamarády. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho tam.

Po třech dnech hledání ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo byli okolo, se velmi divili, jak je šikovný a co všechno ví. Když Panna Maria a svatý Josef Pána Ježíše uviděli, celí se zarazili.

Panna Maria mu řekla: „Ježíši, proč jsi to udělal? Proč jsi zůstal tady a nešel jsi s ostatními domů? Podívej se, jak dlouho jsme tě hledali!“ Pán Ježíš jí na to ale řekl: „Proč jste mě hledali? Já přece musím být tam, kde je můj Otec – Pán Bůh.“ Potom se s rodiči vydal na zpáteční cestu domů, do Nazareta.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

Svátek Svaté rodiny

Téma: Kol 3,12-21

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: Betlém, který je rozestavěný v kostele

Promluva: Podívejte se na Betlém, který teď o Vánocích máme v kostele. Co je na něm nejdůležitější? Co nesmí v žádném Betlémě chybět? Jesličky s Ježíškem a Marií a Josefem. Dále Tři králové a potom pastýřové.Každý Betlém je jiný a tak v každém Betlémě je jiný počet pastýřů. Podívejte se na náš Betlém pozorně. (Nyní si zahrajeme s dětmi krátkou hru. Budeme se dětí ptát na každou postavičku zvlášť: Kam jde? Zjistíme, že všechny postavy Betléma kráčí za stejným cílem. Jdou k jesličkám. Můžeme jednotlivé postavičky i otočit. Jak by to vypadalo, kdyby každý šel kam chtěl? To by nebyl Betlém!) Celý Betlém se jde poklonit Ježíškovi a každý mu nese nějaký dárek. To znamená, že celý Betlém jde spolu. Možná, že jeden z pastýřů chtěl zrovna spát, jiný měl důležitější věc na práci (kdybychom byli na jeho místě, měli bychom třeba rozehranou nějakou hru nebo rozkoukanou nějakou pohádku). Přesto jdou všichni spolu a nemračí se. Betlém je krásný a rádi si ho o prohlížíme, protože je v jeho středu to nejdůležitější - Ježíš - a všude vládne dobrá nálada.

I u nás doma to může nejen o Vánocích být jako v Betlémě. Každá společná modlitba u nás doma je jako naše cesta k jesličkám. Když se spolu modlíme, jsme jako pastýřové. A můžeme nést i dárky pro Ježíška (chvilka, když pomůžu rodičům s přípravou jídla nebo utřením nádobí, chvíle, kdy přeruším hru a poradím sourozenci, chvíle kdy ho poslechnu, ustoupím mu a nebudu se hádat), které mu předáme s úsměvem.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (170 kB)

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli