Když byl jednou Ježíš o samotě se svými učedníky, zeptal se jich: „Co si o mně lidé myslí?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Boží Syn, Spasitel! Ty jsi nás přišel zachránit!“

Pán Ježíš učedníkům ale přísně zakázal o tom někomu říkat. Pak učedníkům vyprávěl o tom, že bude muset zemřít na kříži. Nakonec všechny učedníky vyzval: „Kdo chce přijít za mnou do nebe, musí se umět překonat. Musí vydržet všechny nesnáze a dělat to, co dělám já.“

(Přepsaný text se svolením použit z www.kanan.cz
a obrázek se svolením převzat z materiálů AKS Praha)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

12. neděle v mezidobí

Téma: Lk 9, 23-24

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: dostatečně velký obraz létajícího balonu a tabule s křídami

Promluva: Viděli jste už někdy, děti, na obloze létající balon? Dá se v něm letět daleko a musí to být krásné. Chtěli byste v něm někdy letět? Třeba o prázdninách... Co byste si vzali sebou na cestu, aby vám nic nescházelo? (Děti mohou diktovat a jejich “výbava” bude zapisována na tabuli. Bude dobré děti nijak neomezovat.)

Představte si, že balon už na vás čeká a všechny věci, které jste si vzali sebou, jsou v balonovém koši. Vy můžete nastoupit, provazy, které držely balon jsou už volné a balon se s vámi pomalu začíná vznášet. Ale ouha! Balon se vznáší příliš pomalu, plouhá se nad zemí, je v něm příliš mnoho věcí. Budete muset něco vyhodit. (Co děti vyberou z vybraných věcí, bude na tabuli smazáno.)

Balon se úspěšně zvedl, ale blížíme se k lesu. Jsou v něm vysoké stromy a ty by mohly balon poškodit a my bychom spadli na zem. Tahám za plynovou páčku, ale balon se zvedá příliš pomalu. Budeme muset ještě něco vyhodit. (Opět na tabuli vymažeme vybrané věci ze seznamu.)

Balon se krásně vyhoupl, máme vynikající výhled do krajiny a sluníčko nám svítí na cestu. (Můžeme ještě přidat město s vysokými domy, vysoké hory atd., dokud se nezbavíme většiny věcí.) Každé odhození nás bude přibližovat k cíli a otvírat nám nové krásné výhledy.

Nevím, jestli se o prázdninách proletíte v balonu, ale na cestování v něm jsme si zahráli proto, že poznávat Ježíše a být jeho přítelem je podobné jako let balonem. Čím jsme mu blíž, tím je to krásnější. Musíme se ale zbavovat zbytečností (zbytečných drahých věcí jako jsou mobily, počítačové hry, špatných zvyků a zlozvyků, zlých myšlenek, lenosti a závisti),  které nás drží u země.


DALŠÍ MATERIÁLY KE KATECHEZI K EVANGELIU:

DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

 

VIDEONÁMĚTY: