Pán Ježíš vybral kromě svých nejbližších přátel ještě dalších sedmdesát dva učedníků. Ty poslal před sebou, aby šli do všech vesnic a měst, kam chtěl přijít on sám. Měli tam lidi již předem připravovat na to, že k nim Pán Ježíš přijde.

Než tito učedníci vyrazili, ještě jim řekl: „Jděte! Vaše cesta nebude vždycky jednoduchá. Neberte si s sebou nic zbytečného a nikde se zbytečně nezastavujte. Když přijdete do nějakého města, kde vás budou rádi poslouchat, zůstaňte tam, uzdravujte nemocné a říkejte jim: „Přiblížilo se k vám Boží království!“ Pokud vás v některém městě nepřijmou a nebudou vás chtít poslouchat, odejděte.“

Všech sedmdesát dva učedníků se vydalo na cestu. Když se vrátili, měli velkou radost a říkali: „Ve tvém jménu, Pane Ježíši, můžeme dělat všechno, vyhánět zlé duchy i uzdravovat!“ Pán Ježíš jim na to odpověděl: „Ano. Když budete plnit úkoly, které vám dám já, budete moci překonávat všechny nepřátele a nic vám nebude moci uškodit. Ale ještě větší radost mějte z toho, že vás mám rád a těším se na setkání s vámi v nebi.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

14. neděle v mezidobí

Téma: Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: fotografie z továrny na výrobu aut 

Promluva:

Víte jak se vyrábí auta? Viděli jste někdy továrnu na auta? V takové továrně je všechno automatizované, ale musí v ní pracovat dělníci. Víte, co tam dělají? Ke každému přijede na automatickém pásu nějaká automobilová součástka a on jí přimontuje k dalším a tak postupně “roste” auto, až na konci celé linky auto vyjede úplně hotové. Představte si, že v jedné továrně se stalo, že automatická linka nešla zastavit. Továrník sehnal další dělníky, ale to nestačilo, automatická linka bez přestání chrlila nové součástky a všichni dělníci už byli nesmírně unavení. “Taková škoda”, řekl si a utíkal do rozhlasu a do televize vyhlásit, aby se hlásili noví dělníci do jeho továrny. Čím víc jich bude, tím víc aut mohou smontovat a tím víc aut bude k dostání. Čím víc aut bude k dostání, tím budou levnější. Jinak budou z automatické linky a bez užitku vyjíždět součástky a budou se v továrně vršit na hromadě. Co byste dělali vy, kdybyste takovou zprávu v televizi nebo v rozhlase slyšeli? Děti z takové továrny nemohou pracovat ani v pohádce... Určitě byste takové továrně drželi palce a dost možná, že byste se snažili jejím dělníkům pomoci a brzy bychom se všichni vezli v novém autě.

Boží nabídka všeho dobrého pro nás se skrývá ve svátostech. Jejich bohatství je větší než bohatství jakýchkoliv továren z pohádky i ze skutečnosti. Z továrny odjedeme novým autem, které se za čas zničí a zestárne. Svátosti, které nám Bůh nabízí jsou stále nové, jsou zadarmo a jejich počet, který můžeme dostat je nekonečný a “dojedeme” s nimi až do Božího království. Aby nepřišly součástky nazmar, pracují v továrnách dělníci. Aby nepřišla Boží veliká nabídka nazmar, pracují v “Boží továrně” – Církvi - kněží. Čím víc jich bude, tím větší bohatství se nám všem dostane. Je dobré Bohu v modlitbě “držet palce”, aby měl kněží co nejvíc a těm, které už má a nám slouží, pomáhat, aby nebyli unavení.”

 

DALŠÍ MATERIÁLY KE KATECHEZI K EVANGELIU:

DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

 

VIDEONÁMĚTY: