Jednou přišel za Pánem Ježíšem jakýsi učený muž a zeptal se ho: „Mistře, co mám dělat, abych se dostal do nebe?“ Pán Ježíš mu na to odpověděl: „O tom se přece píše v Bibli. Ty jsi učený, měl bys to tedy znát. Co se tam píše?“

Ten učený muž odpověděl: „Miluj Pána Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí a svého bližního jako sám sebe.“ Pán Ježíš mu na to řekl: Správně jsi to řekl. Dělej to a přijdeš do nebe.“ Ten muž se ho ale znovu zeptal: „A kdo je můj bližní?“

Na to mu Pán Ježíš vyprávěl příběh: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha. Najednou se kolem něho objevili lupiči. Ti mu všechno ukradli, zbili ho a odešli. Napůl mrtvého muže nechali ležet u cesty.

Náhodou šel po té cestě nějaký kněz. Sice si toho ubohého muže všiml, ale nestaral se o něj. Šel raději hned dál. Potom šel kolem ministrant. Také si toho muže všiml, ale proběhl kolem, ani se nezastavil. Jako třetí šel po té cestě nějaký cizinec. Když oloupeného muže uviděl, bylo mu ho líto. Sehnul se k němu, ošetřil ho, pomohl mu nasednout na svého osla a dopravil ho do nejbližšího hostince. Staral se o něj, a když musel pokračovat v cestě, dal hostinskému peníze a řekl mu: „Starej se o toho nemocného. Jestli to bude stát víc peněz, než jsem ti teď dal, doplatím ti to, až se budu vracet.“

Když Pán Ježíš dovyprávěl, zeptal se učeného muže: „Co myslíš, kdo z těch tří se choval jako bližní k tomu přepadenému? Odpověděl mu: „Přece ten cizinec, který mu pomohl.“

Pán Ježíš mu na to řekl: „Správně. Teď jdi a dělej to také tak.“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz,
obrázek se svolením použit z hnihy
Čteme společně biblické příběhy, kterou vydala Česká biblická společnost)
 


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

15. neděle v mezidobí

Téma: Podobenství o milosrdném Samaritánovi

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: dva až čtyři ochotní ministranti, kteří pantomimicky zahrají scénku podobenství (v případě dvou bude jeden představovat zraněného a další ty, kteří projdou kolem něj)

Promluva: „Kdo je Boží dítě? Každý, jehož tatínkem je Bůh. Je tu nějaké Boží dítě? Ať přijde k oltáři.“ Poté, co děti přijdou, zjistí, kdo dál je Boží dítě. Je to i ten, kdo z dětského věku vyrostl. Je to každý v kostele. „A co bude, až půjdeme po mši sv. domů? Potkáme lidi, kteří tu s námi nebyli. i to jsou Boží děti? Ano. A všechny Boží děti jsou (jak to bylo řečeno v evangeliu) moji bližní. V evangeliu se četl jeden příběh, který vyprávěl Ježíš svým posluchačům. Ministranti nám ho předvedou.“

Ministrant představující zraněného se skrčí a projde kolem něj první s rukama za zády. I druhý projde a bude mít ruce v kapsách. Třetí projde, pohladí ho, pomůže mu na nohy a pomůže mu odpajdat do sakristie.

„Všímali jste si pozorně? Co udělal první, který prošel kolem zraněného? Nic neudělal. Co druhý? I ten neudělal vůbec nic. Až třetí mu pomohl. Pomohl mu proto, že uměl pomáhat? Protože byl lékař? Ne, o tom nic nevíme. Mohl to tedy možná i zkazit. Přesto se jako jediný zachoval správně, protože neměl ruce ani za zády ani v kapsách. Být dobrým bližním pro druhé znamená mít nejen ruce, ale i úsměv a dobré slovo připravené pro druhé. Být dobrým bližním znamená snažit se druhým udělat radost, pomáhat jim místo toho, abych raději nedělal nic. Být dobrým bližním znamená nebát se, že něco zkazím, když se budu snažit.“    


DALŠÍ MATERIÁLY KE KATECHEZI K EVANGELIU:

  • DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

O milosrdném Samaritánovipříběh o milosrdném Samaritánovi nebo Dětský list ve formátu Pdf z dílny redakce deti.vira.cz

VIDEONÁMĚTY: