- námět pro dětskou nedělní katechezi

Pán Ježíš řekl svým učedníkům: „Nebojte se, ovečky moje. Pán Bůh pro vás připravil království. Nebude ale tady na zemi. Budete ho mít v nebi. Proto prodejte všechno, co máte a peníze rozdejte chudým.

 

Dělejte dobré skutky. Tím si připravíte poklad v nebi. Takový poklad vám žádný zloděj neukradne a žádný mol nerozežere.

Chystejte si takový poklad už teď. Buďte jako služebníci, kteří čekají, až se jejich pán vrátí domů. Když takový pán své služebníky najde, jak na něj čekají, pochválí je, pozve je ke stolu a bude je sám obsluhovat. Nikdy nevíte, kdy přijdu, abych vás vzal do nebe. Proto buďte pořád připraveni.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

19. neděle v mezidobí

Téma: Bděte a buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita:
 

Promluva:

 Jste rádi sami doma? Asi jen někdy a asi jen trochu. Těšíte se na to, až
se maminka nebo tatínek vrátí? Kdo se těší, má radost, když rodiče přijdou dřív. Rád
pro ně i připraví uklizenou myčku, utřený stůl nebo uklizené boty v předsíni. Může
se vůbec stát, abychom se netěšili? Abychom byli radši sami bez nich? Může, když
máme špatné svědomí. Když víme, že jim budeme musit říct něco nepříjemného, co jsme
provedli a oni se budou možná zlobit nebo budou smutní.
Být připravený na Ježíšův příchod znamená těšit se na něj. Protože až On přijde,
bude to ještě mnohem lepší než když se vrátí tatínek nebo maminka. Všem lidem na
zemi se vrátí ten, který je má ze všech nejraději, aby je potěšil. Bylo by škoda,
zkazit si tak krásnou chvíli tím, že bychom v jeho očích viděli smutek z toho, že
jsme prováděli špatné věci. Bylo by to škoda, když on nám odpuštění za všechno, co
zkazíme a zničíme stále nabízí. 

 


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (403 kB)

 

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli