Za Ježíšem přicházelo mnoho lidí. Chodili spolu s ním a poslouchali, co říká. Jednou se na ně Pán Ježíš podíval a řekl jim: „Každý, kdo ke mně přichází, musí postavit svého otce, matku, ženu, děti, bratry, sestry i sám sebe až na druhé místo. Kdo to neudělá, nemůže být mým učedníkem.

Kdo nevezme svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Vždyť i člověk, který chce postavit věž, si napřed sedne a spočítá, kolik bude stavba stát. Kdyby ji začal stavět a pak neměl peníze na její dokončení, všichni by se mu smáli. Podobně král, který chce vést válku proti jinému králi, musí napřed přemýšlet, jestli má dost vojáků na to, aby ho druhý král nepřemohl. Tak ani žádný člověk, který se nevzdá všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


 

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si přečtete na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

23. neděle v mezidobí:

Téma: Máš Pána Boha na prvním místě?

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: hudební nástroj, např. zobcová flétna, nahrávka nějaké “populární” skladby, např. Turecký pochod od W. A. Mozarta 
 
Promluva: Kdo z dětí hraje na hudební nástroj? Kdo hraje na flétnu? Kdo hraje na jiný hudební nástroj? Kdo už se chodí učit do “lidušky” 1 rok? Kdo z dětí se chodí učit do “lidušky” 2 roky? Kdo ještě déle? Ti nejzasloužilejší hudebníci nám budou umět říct, co musí udělat, aby se naučili na svůj nástroj hrát. (Musí se naučit číst v notách a musí pravidelně cvičit.) 
 
Když bych se chtěl naučit hrát na hudební nástroj, nestačilo by naučit se jen některé noty? Nestačilo by hrát jen jednou rukou? Alespoň by zbyla druhá na hraní her... Nestačilo by cvičit jen trochu a občas? Nestačilo! Kdo chce umět hrát na jakýkoliv hudební nástroj, musí umět všechny noty. Když bude umět jen některé, nezahraje pouze něco. Zahraje nic. Kdo hraje jen jednou rukou na jakýkoliv nástroj nebo místo cvičení hraje hry na počítači, nezahraje skladbu jen napůl nebo trochu. Nezahraje jí vůbec. (Pro ilustraci lze pustit nahrávku). To byla moc hezká hudba! Líbila by se vám, kdyby jí klavírista hrál jen jednou rukou? Kdyby z ní hrál jen některé tóny? Kdyby se při ní pletl a občas zahrál nějaký jiný tón? Určitě ne. 
 
Být s Bohem, být Ježíšovým učedníkem a nechat se vést do Božího království, to je velmi krásné. Je to velmi podobné, jako hrát krásnou hudbu. Jako se krásná hudba nedá hrát bez znalosti not, bez pravidelného cvičení a nedá se zahrát jen jednou rukou, ani Ježíšovým přítelem nemohu být bez toho, abych ho znal, byl s ním jen občas a napůl. Svou lásku, kterou mi chce Ježíš ukázat, pak objevím jen když ho nešidím. Objevím ji tak, jako ten, kdo hraje pořádně a uslyší hudbu tak krásnou, že jí začne hrát s chutí a s radostí znova a znova.

DALŠÍ MATERIÁLY KE KATECHEZI K EVANGELIU:

 

VIDEONÁMĚTY: