Za Ježíšem chodilo mnoho lidí. Byli mezi nimi i různí hříšníci. Farizeům se to nelíbilo a na Ježíše se proto zlobili. Pak jim Ježíš pověděl příběh: „Představte si, že máte sto oveček a jedna z nich se vám ztratí. Co uděláte?

Necháte těch devadesát devět oveček, ať se pasou, a půjdete hledat tu ztracenou. A když ji najdete, vezmete ji na ramena, ponesete domů a tam se budete radovat i se všemi přáteli a sousedy. A právě takou radost bude v nebi nad jedním hříšníkem, který se obrátí.

Nebo si představte ženu, která má deset stříbrných mincí, a jedna z nich se jí ztratí. Co udělá? Rozsvítí světlo, prohledá celý dům a vymete všechny kouty, aby ji našla. Když ji najde, svolá všechny sousedky a přítelkyně a budou se společně radovat. Stejnou radost mají v nebi andělé nad jedním hříšníkem, který se napraví.“

Nakonec pověděl Pán Ježíš lidem ještě jeden příběh: „Jeden člověk měl dva syny. Když ten mladší dospěl, řekl otci: „Dej mi peníze, které mi patří.“ Otec mu je tedy dal. Syn je vzal a vydal se do světa. Usadil se v jedné daleké zemi a tam všechny peníze utratil. Když už žádné neměl, nastal v té zemi hlad. Šel tedy a začal pracovat u jednoho sedláka. Ten ho poslal pást prasata. Mladší syn hlídal prasata a měl velký hlad. Rád by si vzal alespoň lusky, které žrali prasata, ale nemohl.

Tu si řekl: „Vždyť služebníci u mého otce mají jídla dost a já tu umírám hlady. Půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zachoval jsem se moc špatně. Už si nezasloužím, abych byl tvým synem. Prosím přijmi mě jako služebníka.“ Vstal tedy a šel ke svému otci. Ještě když byl daleko od domu, otec si ho všiml a běžel mu naproti. Syn řekl otci: „Otče, zachoval jsem se moc špatně. Už si nezasloužím, abych byl tvým synem. Otec ho ale nenechal domluvit a přikázal svým služebníkům: „Rychle přineste nejlepší šaty, prsten, oblečte a obujte. Přiveďte vykrmené tele, zabijte ho a upečte. Protože se mi vrátil syn, zase se našel! A začala velká hostina.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

24. neděle v mezidobí

Téma:  V nebi bude radost nad hříšníkem, který se obrátí.

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: plyšák, autíčko, panenka

Promluva:

Dnes jsme slyšeli dva příběhy, které Ježíš vyprávěl svým posluchačů. Vyprávěl o pastýři a o ženě, kteří něco ztratili.  Ztratili jste už někdy něco vy? (Děti asi budou mít  čím přispět do diskuse, ztráta, hledání a nenalézání je v
dětském věku časté.)

Všichni jste už určitě poztráceli hodně věcí a smířili jste se s tím. Každá věc ale pro nás nemá stejnou cenu, není hračka jako hračka. Co kdybyste ztratili svou nejmilejší hračku? Plyšáka, se kterým chodíte spát?
Nejoblíbenější autíčko? Nejmilejší panenku nebo miminko? To by byla jiná. S takovou
ztrátou se smířit nelze, nejmilejší hračka se totiž ztratit nedá. Ta se hledá tak
dlouho, až je zase na světě.

Ježíš vyprávěl svým posluchačům, že Bůh hledá každého z nás, stejně jako pastýř nebo
žena v příběhu. Hledá nás stejně jako my hledáme svou nejmilejší hračku. Můžeme se Bohu
ztratit? Kdy nás vlastně hledá? Když se rozhodneme dělat něco zlého nebo špatného.
Když od Boha utečeme. V tu chvíli nás Bůh hledá a nepřestává. Jsme jeho milované
děti a to ještě víc než být nejmilejší hračkou.


DALŠÍ MATERIÁLY KE KATECHEZI K EVANGELIU:

Komix o marnotratném synu - Návrat marnotratného syna Návrat marnotratného syna 

Pracovní list - "O ztracené minci" - Ztracená mince Ztracená mince 

VIDEONÁMĚTY: