Jednou  Ježíš procházel zemí a potkal deset mužů, kteří trpěli velmi ošklivou nemocí, malomocenstvím. To byla taková nemoc, na kterou tehdy lidé neznali žádné léky, a proto malomocní obvykle brzo zemřeli. Tito mužové však věděli, že Pán Ježíš má moc je uzdravit, a proto na něj volali: „Smiluj se nad námi a uzdrav nás!“

Ježíš je všechny uzdravil a oni radostně odcházeli. Jen jeden z nich, cizinec, se vrátil, padl Pánu Ježíši k nohám a děkoval mu. Chválil Boha za tento zázrak a měl velikou radost, že se uzdravil z tak těžké nemoci. Ale Pán Ježíš řekl: „Vždyť jsem uzdravil deset mužů! Jenom jeden se vrátil, aby poděkoval? Kde je zbylých devět?“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

28. neděle v mezidobí

Téma:Lk 17,18

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: Cokoli, co připomíná sportovní závody a utkání

Promluva:

Viděli jste už někdy vítěze, třeba na olympiádě, který právě vyhrál? Co udělá? Velmi se raduje a běží poděkovat všem, kteří mu k vítězství pomohli. Bylo by zvláštní, divné až ošklivé, kdyby to neudělal. Byl by velký nevděčník a diváci, kteří mu do té chvíle fandili, by na něj začali pískat. Nám Bůh nejenom pomáhá k tomu, abychom byli vítězi, on nás k vítězství nese na zádech. Bylo by zvláštní, divné až ošklivé, Bohu neděkovat každý den. Každý den, kdykoliv si na svého nebeského tatínka vzpomenu.


DALŠÍ MATERIÁLY KE KATECHEZI K EVANGELIU:

  Dětský list pro katechezi z dílny redakce deti.vira.cz

♦  Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze

♦  List k zamyšleníKvíz pro menší dětiKvíz 2, dále barevný komix,  který najdeme i v černobílém provedení, to vše se svolením převzato z webu www.kanan.cz

♦  Pracovní list o "děkování":  děkovací knížečka Děkovací knížečka 

 

VIDEONÁMĚTY:

 Z Českobudějovického biskupství k nám míří další povídání s paní Martinou Fürstovou

 povídání pro starší děti zvané Minikatecheze (přidáváme, až autoři zveřejní)

♦ Nedělní škola se Štěpánkou Oubrechtovou