Jednou chtěl Pán Ježíš své učedníky naučit, že se mají stále modlit a být v tom vytrvalí. Nepřestat, ani když nedostanou hned to, o co prosí.

Pověděl jim proto příběh: „V jedné zemi žila žena, které umřel manžel. Byla tedy vdova a vdovy měly tehdy velice těžký život. Tahle vdova navíc měla jednoho člověka, který ji neustále obtěžoval. Proto chodila každý den za soudcem a prosila ho, aby jí pomohl proti tomu člověku.

Soudce nebyl moc hodný a nechtělo se mu ubohé vdově pomáhat. Ale protože za ním chodila každý den, řekl si, že jí přece jen pomůže, aby ho už dál neobtěžovala. Ten soudce nakonec vdově pomohl, protože ho tak dlouho prosila, i když víme, že to moc dobrý člověk nebyl.

Tím spíše nám pomůže Bůh, který dobrý je! Máme se tedy pořád modlit a nepřestávat, ani když nedostaneme hned, co chceme. Pán Bůh pomůže všem lidem, kteří ho upřímně prosí.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

29. neděle v mezidobí

Téma: Ex 17, 8-13

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: kostky Lega

Promluva:

“Je mezi námi někdo, kdo nezná tyto kostky? Určitě je znají všichni a také všichni ví, jak se s nimi staví. Jedna kostka se zaklapne do druhé a z takto spojených kostek lze postavit třeba věž.

Můžu z nich postavit i něco jiného? (Děti se mohou pochlubit, co už z Lega doma postavili.) Je vidět, že z malých kostiček se dají postavit velké věci.

Asi mi dáte za pravdu, že jediná potíž je v tom, jestli jich máme dost. Kdybychom jich měli dost, mohli bychom z nich postavit třeba židli, na které by šlo sedět a na které by si odpočinul doma každý, kdo by byl unavený. Kdybychom jich měli ještě víc, mohli bychom z nich postavit třeba přístřešek, pod který by se schoval každý před deštěm a nepohodou. Kdybychom jich měli ještě víc, mohli bychom z nich postavit i malý domeček, dokonce možná i velký dům...atd. 

S kostkami Lega je to dost podobné jako s našimi modlitbami. Každá naše modlitba, i ta nejkratší není nikdy zbytečná. Každou Bůh proměňuje v “kostičku”, ze které staví zábrany proti zlu, proti Božímu nepříteli, který je i naším nepřítelem a který je silnější než my. Bůh nechává na nás, jak velké budou tyto zábrany. Je na nás, kolik mu dáme materiálu – jen na malý plůtek nebo na velkou stavbu.


DALŠÍ MATERIÁLY KE KATECHEZI K EVANGELIU:

  Dětský list pro katechezi z dílny redakce deti.vira.cz

♦  Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze

♦  List k zamyšleníKvíz z KanánuKvíz 2, dále barevný komix,  který najdeme i v černobílém provedeníObrázek k vykreslení - to vše se svolením převzato z webu www.kanan.cz

 

VIDEONÁMĚTY:

 Z Českobudějovického biskupství k nám míří další povídání s paní Martinou Fürstovou

 povídání pro starší děti zvané Minikatecheze (přidáváme, až autoři zveřejní)