Když se Ježíš nechal v Jordánu pokřtít od Jana Křtitele, odešel na poušť. Tam se připravoval na svůj úkol. Potom se vrátil do Galileje, procházel ji a učil v synagogách. Všichni lidé ho poslouchali a velmi ho chválili.

Pak přišel Ježíš do Nazareta, kde vyrostl. V sobotu šel jako vždy do synagogy. Během bohoslužby vstal, aby četl z Bible. Otevřel ji a přečetl místo, kde se psalo: „Duch Boží je se mnou, proto mě poslal, abych přinesl chudým radost, abych propustil vězně na svobodu a slepým vrátil zrak.“

Pak knihu zavřel, vrátil ji služebníkovi a začal mluvit k lidem: „Dnes se splnilo to, co jsme právě slyšeli.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

3. neděle v mezidobí

Téma: 1. Kor. 12,12-14.27

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: na velkém balícím papíře obrys postavy dítěte v životní velikosti

Promluva: Doufám, že se to nikomu z vás nestalo, ale přesto se zeptám: Skřípli jste si někdy prst nebo jste se do něj řízli? Byli jste sice zdraví, ale nemohli jste vůbec nic dělat, protože vás bolela celá ruka. (Namalovat do postavy malou červenou ranku na 1 prstu). Už jste si někdy pořádně ušpinili ruce? Taky vám vlastně nic nebylo, jen jste nemohli na nic sahat. I když jste měli hlad, museli jste si je nejdřív umýt. Špína sice nebolí, ale je nebezpečná pro celé tělo, jsou v ní bacily a dokud se nenajde voda nebo mokrý ubrousek, je člověk úplně bezruký. (Zašpinit postavě ruce černou barvou). A do třetice: Už jste někdy měli na patě v botě puchýř? Je to takové malé nic a přesto se nedá chodit. Je to jen alý světlý flíček na patě.

Všichni pokřtění, kteří kdy žili na světě tvoří Církev. Část Církve je v nebi, někteří – třeba my – jsme tady na zemi. Dohromady jsme jedno tělo. A každý hřích, každá i malá špatnost je jako říznutí, skřípnutí, odřenina nebo špína. Celé tělo se tím trápí. Bůh nás nikoho dopředu neposlal, aby jeden byl malíček a druhý silné rameno. Důležité je, abychom byli takoví, aby celé to ohromné tělo díky každému z nás poskočilo radostí z našich dobrých skutků doma, ve škole i mezi kamarády a mohlo se smát.

DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: