Jednou procházel Pán Ježíš městem, které se jmenovalo Jericho. Žil tam jeden celník, velký hříšník, jmenoval se Zacheus. Ten si velmi přál vidět Pána Ježíše, ale protože nebyl moc vysoký, nemohl se kPánu Ježíši přes lidi dostat. A tak vymyslel plán – vylezl na strom, aby viděl.

Pán Ježíš došel až k tomu stromu a zavolal na Zachea: „Pojď dolů, dnes chci jít na návštěvu k tobě!“ Ostatní lidé se hodně divili a zlobili se, že chce jít Ježíš zrovna k největšímu hříšníkovi. Jenže Pán Ježíš věděl, proč to chce udělat. Zacheus byl strašně rád a vážil si toho, že chce jít Pán Ježíš zrovna k němu. Zastavil se a řekl: „Pane, vrátím peníze všem, které jsem okradl. Abych jim to vynahradil, dám jim dokonce víc, než jsem jim ukradl... A polovinu všech peněz, které mám, dám chudým lidem.“

Pán Ježíš měl velkou radost, že se Zacheus tak změnil. Právě proto byl Pán Ježíš na zemi, aby nám všem ukázal, jak se máme chovat a jací máme být. Proto šel na návštěvu i k Zacheovi.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

31. neděle v mezidobí

Téma:Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita:školní pomůcka nebo učebnice

Promluva:

 Stává se u vás ve škole, že si někdy někdo zapomene úkol nebo pomůcky? V některých školách dostane takový zapomnětlivec černý puntík, poznámku, někde dokonce pětku. V takové situaci už nepomůže nic říkat. Měl být pečlivý. Potrestání nebo pokárání si zasloužil. A stalo se to někdy vašemu nejlepšímu kamarádovi? A stalo se to někdy vám? Co jste dělali? Ať už jste vymyslili cokoli, určitě jste si přáli, aby se na to nepřišlo. Aby např. čítanka, kterou jste si zapomněli nebyla dnes vůbec potřeba, aby paní učitelka zapomněla, že má vybrat nebo zkontrolovat domácí úkol. A jestli jste to už opravdu někdy zažili, pak si určitě vzpomenete, jak velikou jste měli radost, když se vaše přání vyplnilo, když jste měli štěstí. Zasloužili jste si puntík, poznámku nebo pětku a ono nic! Ježíš přichází k lidem tak jako chodí štěstí. Úplně nezaslouženě. A my můžeme být jeho dobří spolupracovníci. Víte jak? Radovat se s každým, na koho se “usměje štěstí”. 

 


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (270 kB)

Pracovní list o Zacheovi - Zacheus Zacheus (JPG, 854 kB)

Malý obrázek - Zacheus - v tomto souboru.

Další podklady k tématu se Zacheem z redakce deti.vira