Když Ježíš chodil kolem Genezaretského jezera a mluvil k lidem o Otci, přicházelo na ním mnoho lidí. Všichni ho chtěli slyšet a tlačili se na něj. Tu Pán Ježíš uviděl u břehu dvě prázdné lodi. Patřily rybářům, kteří na břehu prali sítě.

Ježíš na jednu z těch lodí nastoupil a z lodi mluvil k lidem, aby ho všichni slyšeli. Potom řekl Šimonu Petrovi, kterému loď patřila: „Zajeď na hloubku a spusť sítě, aby se do nich nachytaly ryby.“ Petr mu na to odpověděl: „Pane, celou noc jsme se snažili lovit, spouštěli jsme sítě, ale nic jsme nechytili! Ale když Ty říkáš, že máme vyjet ještě znovu, uděláme to.“

Když vyjeli a spustili sítě, ulovili najednou tolik ryb, že se jim sítě skoro protrhly. Hned jim přijeli na pomoc i rybáři z druhé lodi. Naplnili rybami obě lodi, až se skoro potápěly. Tak velké množství ryb ulovili.

Když to Šimon Petr viděl, byl z toho velmi překvapený. Padl na kolena, poklonil se Ježíši a řekl mu: „Pane Ježíši, ty jsi tak velký a mocný. Ale já jsem jen slabý a hříšný. Nezasloužím si, abys tu u mě byl.“ Ježíš mu na to ale odpověděl: „Neboj se! Ode dneška budeš lovit lidi.“

Na to přirazili rybáři s loděmi ke břehu, nechali je tam a šli s Pánem Ježíšem dál.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

5. neděle v mezidobí

Téma: Lk 5,11

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: Kinder vajíčko

Promluva:"Podívejte se, děti, co to mám. Vy to znáte? Já ne. Vypadá to podle tvaru na vajíčko, ale já vejce nerad. Navíc divně bouchá, asi je zkažené. Co myslíte? Že to mám rozbalit? Nebude to zapáchat? Zkažená vajíčka nevoní... Poslechnu vás a rozbalím to. Říkáte, že tam bude čokoláda? Máte pravdu a navíc krásně voní! Říkáte, že to není všechno, že mě to hlavní překvapení teprve čeká? (postupně se dopracujeme k radostnému překvapení uvnitř). Takové překvapení jsem nečekal, udělalo mi velikou radost!

Já vám na oplátku povím o daleko, daleko větší radosti. O poznávání Ježíše. Možná, že se s ním ještě málo znáte a tak vám modlitba nebo návštěva kostela připadá nudná a nebaví vás. To jste jako já, když jsem si myslil, že pod obalem se skrývá obyčejné, možná i zkažené vajíčko. (Dobře, že jsem vás poslechl a nezahodil ho, že?) Možná, že už o Ježíši něco víte, co vám udělalo radost. To jste jako já, když jsem rozbalil obal a našel čokoládu. A vy teď už víte, že to nejkrásnější překvapení, které mi udělalo největší radost, je teprve před vámi. Tou největší radostí je potkat se s Kristem. Na tu největší radost se vyplatí si počkat, protože se jí nic nevyrovná. I učedníci, o kterých jsme dnes četli v evangeliu, všeho nechali a šli za ním.


DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY:

Při rozkliku se omalovánka zvětší. Ilustrace Alžběta Krejčí