- námět pro dětskou nedělní katechezi

Jednou přišel Pán Ježíš do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, kterého měl velmi rád.Ten byl ale nemocný a umíral.

 

Když setník uslyšel o Pánu Ježíši, poslal k němu své lidi s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Ti přišli k Pánu Ježíši a horlivě se přimlouvali: „Běž k němu a pomoz mu. Zaslouží si to, protože je hodný.“ 
Pán Ježíš šel s nimi. Když už byli nedaleko od toho domu, poslal k němu setník jiné lidi se vzkazem: „Pane, nezasloužím si, aby přišel do mého domu. Ale řekni jen slovo a můj služebník bude uzdravený.“ Když to Pán Ježíš uslyšel, obrátil se k lidem, kteří šli s ním, a prohlásil: „S takovou vírou jsem se ještě nesetkal!“ Když se pak setníkovi poslové vrátili domů, zjistili, že služebník je zdráv.

 

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

 


 

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

9. neděle v mezidobí 

Téma:

Ani v izraelském národě jsem nenašel takovou víru!


Autor:

Ludmila Vyskočilová

Rekvizita:

Léky, injekční stříkačka, vše co je spojené s léčením u lékaře

Promluva:

Už byl někdo z dětí nemocný? Určitě každý byl už někdy u lékaře, protože měl kašel, angínu... Jak to dopadlo? Pan doktor vám předepsal lék a vy jste ho užívali. Víte, co to bylo za lék? Jakým způsobem účinkuje? Ne. Pan doktor ví, co vám má předepsat, ví, jaký lék vás vyléčí a není důvod mu nevěřit. On ví, co dělá. Lékař ví, jak nás má léčit, když jsme nemocní. Vystudoval vysokou školu a tak mu důvěřujeme a posloucháme jeho rady. Posloucháme i když je jeho léčení někdy nepříjemné (injekce, trhání zubů...). Pan doktor tomu přece rozumí, nechce nás trápit a ví, co dělá.. Bůh ví, jak nás přivézt k sobě do nebe, abychom byli šťastní. Zná nás nejlíp, protože nás stvořil. Lékař je jen člověk, může se vyjímečně i splést. Bůh se splést nemůže a měli bychom mu věřit i když nás někdy potkávají nepříjemné věci (nedaří se nám ve škole, jsme nemocní my nebo někdo doma...). Bůh tomu, jak nás udělat šťastnými rozumí, nechce nás trápit a ví, co dělá.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (95 kB)

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli

Videonáměty: Biblická školka 10