Pán Ježíš řekl svým učedníkům: „Chtěl bych vám toho říct ještě mnoho, ale teď byste tomu nerozuměli. Ale až k vám přijde Duch svatý, pomůže vám všemu porozumět. On mě oslaví.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Nejsvětější Trojice

Téma:

Otec, Syn a Duch Svatý

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva:

Děti, kde je váš domov? Domov je tam, kde jsme doma a doma jsme tam, kde bydlíme. A co kdybyste se přestěhovali? To už byste neměli domov? Měli (to byl jen chyták), ale s jinou adresou. To znamená, že doma můžeme být na různých místech.

Zahrajeme si hru: představte si, že byste se stěhovali. Možná, že to někteří z vás i zažili. Byt nebo dům, do kterého se budete stěhovat, je ještě zcela prázdný. Co tam nesmí chybět, aby se z prázdného bytu nebo domu stal váš domov? (Děti asi začnou jmenovat svoje věci, případně kusy nábytku. Po každém “příhozu” důležité věci je dobré po dětech zopakovat všechny vyjmenované věci. Tuto část hry ale není dobré protahovat, dokud nezazní to, že proto, abych se tam dobře cítil, musí být přítomný někdo z rodiny.) K tomu, abych byl kdekoliv doma a mohl tam slavit třeba Vánoce stačí jen maminka (tatínek)? To by nám tam bylo smutno. K tomu, aby bylo veselo a dobře nesmí nikdo scházet, musíme být všichni a musíme se mít rádi. Když jsme všichni spolu a máme se rádi, tak jsme doma.

Bůh pro nás připravil domov v nebi. Jaké to tam bude, máme se na co těšit? On na nás čeká, těší se na nás a my se máme na co těšit, protože v Božím domově není prázdno a smutno, Bůh na nás nečeká sám, čekají tam na nás všichni – Otec, náš tatínek, Ježíš, který za nás umřel a Duch Svatý, který nás stále provází. Ti všichni se mají rádi a proto v takové společnosti bude velmi krásně a veselo. Jako doma o Vánocích a ještě líp. Každého z Boží Trojice můžeme zvlášť prosit, aby nám na cestě k nim pomáhal.  


DALŠÍ MATERIÁLY KE KATECHEZI K EVANGELIU:

DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Dětský list, vytvořeno redakcí deti.vira ve spolupráci se společenstvím rodičů u Sv. Vojtěcha v Praze

Pracovní list Pracovní list, autorka Alena Brožová

Pracovní list Pracovní list, autorka Alena Brožová

Trojice - prac.list1  Trojice - prac.list1  autorka Alena Brožová

 

VIDEONÁMĚTY:

DALŠÍ MATERIÁLY K TÉMATU SVATÁ TROJICE

 • Ikona Boha v Trojici 
  Tuto neděli si připomínáme, že křesťané věří v Boha, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob. K tématu jsme připravili OMALOVÁNKU NEJEN PRO DĚTI, ALE I PRO DOSPĚLÉ. Jako předlohu pro jsme zvolili jednu z nejproslulejších ikon na světě – Trojici, kterou vytvořil v 15. ruský ikonopisec Andrej Rublev. Zkuste se ponořit do modlitby ... s pastelkami v ruce. Na papíře máte i volné místo, kam si můžete napsat nějaké své postřehy, poznámky, myšlenky, modlitbu....

 • Trojice - omalovánka Rublev.pdf, autorka Blanka Simonisová

 • K informacím o ikoně samotné, o tom co jaká barva v ikonách symbolizuje
  a k tématu Nejsvětější trojice můžete využít i odkazy: 
  cestykatecheze.cz/casopis/2009-2/Ikona-Trojice.html 
  vira.cz/rejstrik-vecny/trojice 
  pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Trojice-nejsvetejsi.html  

 Rublev - Trojice omalovánka - Trinity coloring book - Dreieinigkeit Malbuch Rublev - Trojice / wikimedia