() -

/ Objevuji / Boha a víru / Apoštolové a svatí / Svatí / Pavel

Pavel

Kdo to byl, svatý Pavel?

♦ O životě sv. Pavla můžete přečíst také v naší Bibli pro děti

Pavel byl muž, který se snažil zbožným Židem. Vyznal se ve svatých písmech a byl přesvědčen, že Ježíš nemůže být Spasitel, ale že je podvodník. Proto šel Pavel od jednoho města k druhému, aby ty, kteří vyznávali Ježíše, od jejich víry odvrátil nebo aby je potrestal. Když jel do Damašku, aby tam vyslídil křesťany a zajaté je přivedl do Jeruzaléma, zažil něco, co jeho život zcela změnilo. Ozářilo jej světlo z nebe. Padl k zemi a uslyšel hlas: Proč mě pronásleduješ?

Pavel nevěděl, co se stalo. Zeptal se: Kdo jsi, Pane? A uslyšel odpověď: Jsem Ježíš, kterého pronásleduješ. Avšak nyní vstaň! Jdi do města. Tam se dozvíš, co máš dělat. Pavel šel do Damašku. Tam se setkal s Ananiášem, Ježíšovým učedníkem. Ananiáš nechtěl věřil, že se Pavel setkal s Pánem, a že se z něj stal učedník. Avšak Pán mu řekl: Vyvolil jsem Pavla. Ať se stará, aby mé jméno poznaly všechny národy. Pak přijal Ananiáš Pavla do své církevní obce.

Od té chvíle už nebyl Pavel pronásledovatel, nýbrž hlasatel Krista. V Damašku a ostatních městech hlásal Ježíše Krista jako Spasitele. Stal se pocestným kazatelem, mluvil v židovských modlitebnách. Zakládal křesťanské obce. Hlásal, že Židé a Řekové, lidé ze všech národu země patří k novému Božímu lidu.

Pavel byl pronásledován a zaháněn od jednoho města k druhému. Psal dopisy obcím, které založil. V nich je napomíná a posiluje. Říká, co pro člověka znamená víra v Ježíše Krista a co znamená žít jako křesťan. Nakonec byl Pavel zajat a jako zajatec poslán do Říma. Tam byl odsouzen a popraven. Zemřel pro Ježíše Krista.

Zpracováno podle knihy „Bůh mluví ke svým dětem“, vydal(a): Kirche in not,
Eleonore Beck, lustr. Miren Sorne

 

Videonáměty:

Pavel z Tarsu, 1. díl, slovenský dabing

Pavel z Tarsu, 2. díl, český dabing

Omalovánky:

♦  ​​Šablona - omalovánka- ilustrace: G. Suchlová

♦  Omalovánky on-line:  kreslení on-line apoštol Pavel

♦  napodobenina obrazu El Greca Svatý Pavel -   

♦  Pavel oslepen na cestě do Damašku - 

♦  Šavlovo obrácení -  Šavlovo obrácení - ilustrace J. Hubková

♦  Pavel v Athénách - Pavel v Athénách- ilustrace J. Hubková

♦  Pavlovo uzdraveníPavlovo uzdravení - ilustr. F. Vitaliová, vydalo nakl. Paulínky

♦  Pavel hlásá Kristaomalovánky sv. Pavel - ilustr. F. Vitaliová, vydalo nakl. Paulínky

♦  Pavel ve vězení píše dopisyPavel ve vězení - ilustr. F. Vitaliová, vydalo nakl. Paulínky

♦  Pavel a v pozadí Římomalovánky sv. Pavel - ilustr. F. Vitaliová, vydalo nakl. Paulínky

♦  Pavlovo zatčení v Jeruzalémě - - se svolením převzato z publ. První křesťané, vydalo nakl. Křesťanský život.

 
Luštěnky:

♦  Luštěnka: Zjistíš, co svatý Pavel uslyšel na své cestě do Damašku, když spadl z koně. Ilustr.: B. Simonisová

 

 

 

 

♦  Luštěnka - Co navštívil sv. Pavel při svých misijních cestách? Se svolením převzato z Brněnské tiskové misie.

♦  Biblická křížovka: se svolením zveřejněno z Biblické křížovky 2 z dílny BTM

♦  Kvízová hra - Svatý Pavel, vyrobilo Arcidiecézní katechet. středisko

♦  Kvízová hra - Trůn moudrosti - svatý Pavel, vyrobilo Arcidiecézní katechet. středisko

♦  Biblické odkazy ze Skutků apoštolů - Co se Pavlovi stalo?, vyrobilo Arcidiecézní katechet. středisko

♦  Šifra - Jsme jako apoštol Pavel?, vyrobilo Arcidiecézní katechet. středisko

 

Čtení pro postní dobu

Čtení pro postní dobu
(16. 2. 2024) Knížka vyprávějící o chlapci Arturovi, který se učí bojovat s drakem, kterého potkává ve snu. Cestou ho provází Poutník…

Křížové cesty pro děti a s dětmi

Křížové cesty pro děti a s dětmi
(15. 2. 2024) Ježíš jako člověk během svého života na zemi prožíval různé bolesti, třeba i takové, jaké prožíváme my. 

Na křížové cestě, jako bych tam byl

Na křížové cestě, jako bych tam byl
(14. 2. 2024) Útlá knížka Ježíši - PROČ? aneb "My děti na křížové cestě" nabízí projít si cestu očima dítětě,…

Čtrnáct pražských mučedníků, františkánů

Čtrnáct pražských mučedníků, františkánů
(14. 2. 2024) 15.2.  si připomínáme svátek čtrnácti pražských mučedníků, františkánů, kteří byli zabiti pro svou víru 15. 2.…

Aktualizováno

Obrazová křížová cesta k zamyšlení (16.2.2024, 17:26)

Tato cesta vybízí děti k tomu, aby společně nebo ve skupinách přemýšlely o jednotlivých obrázcích.

Most - příběh o usmíření (16.2.2024, 17:24)

Martin a Petr byli dříve kamarádi. Pak se ale pohádali a začali se nenávidět jako největší nepřátelé.

Příběhy pro postní dobu (16.2.2024, 17:10)

Na této stránce najdete podobenství z Nového Zákona nebo příběhy, které se tématicky přibližují postní době...