() -

/ Objevuji / Boha a víru / Apoštolové a svatí / Svatí / Pavel

Pavel

Kdo to byl, svatý Pavel?

♦ O životě sv. Pavla můžete přečíst také v naší Bibli pro děti

Pavel byl muž, který se snažil zbožným Židem. Vyznal se ve svatých písmech a byl přesvědčen, že Ježíš nemůže být Spasitel, ale že je podvodník. Proto šel Pavel od jednoho města k druhému, aby ty, kteří vyznávali Ježíše, od jejich víry odvrátil nebo aby je potrestal. Když jel do Damašku, aby tam vyslídil křesťany a zajaté je přivedl do Jeruzaléma, zažil něco, co jeho život zcela změnilo. Ozářilo jej světlo z nebe. Padl k zemi a uslyšel hlas: Proč mě pronásleduješ?

Pavel nevěděl, co se stalo. Zeptal se: Kdo jsi, Pane? A uslyšel odpověď: Jsem Ježíš, kterého pronásleduješ. Avšak nyní vstaň! Jdi do města. Tam se dozvíš, co máš dělat. Pavel šel do Damašku. Tam se setkal s Ananiášem, Ježíšovým učedníkem. Ananiáš nechtěl věřil, že se Pavel setkal s Pánem, a že se z něj stal učedník. Avšak Pán mu řekl: Vyvolil jsem Pavla. Ať se stará, aby mé jméno poznaly všechny národy. Pak přijal Ananiáš Pavla do své církevní obce.

Od té chvíle už nebyl Pavel pronásledovatel, nýbrž hlasatel Krista. V Damašku a ostatních městech hlásal Ježíše Krista jako Spasitele. Stal se pocestným kazatelem, mluvil v židovských modlitebnách. Zakládal křesťanské obce. Hlásal, že Židé a Řekové, lidé ze všech národu země patří k novému Božímu lidu.

Pavel byl pronásledován a zaháněn od jednoho města k druhému. Psal dopisy obcím, které založil. V nich je napomíná a posiluje. Říká, co pro člověka znamená víra v Ježíše Krista a co znamená žít jako křesťan. Nakonec byl Pavel zajat a jako zajatec poslán do Říma. Tam byl odsouzen a popraven. Zemřel pro Ježíše Krista.

Zpracováno podle knihy „Bůh mluví ke svým dětem“, vydal(a): Kirche in not,
Eleonore Beck, lustr. Miren Sorne

 

Videonáměty:

Pavel z Tarsu, 1. díl, slovenský dabing

Pavel z Tarsu, 2. díl, český dabing

Omalovánky:

♦  ​​Šablona - omalovánka- ilustrace: G. Suchlová

♦  Omalovánky on-line:  kreslení on-line apoštol Pavel

♦  napodobenina obrazu El Greca Svatý Pavel -   

♦  Pavel oslepen na cestě do Damašku - 

♦  Šavlovo obrácení -  Šavlovo obrácení - ilustrace J. Hubková

♦  Pavel v Athénách - Pavel v Athénách- ilustrace J. Hubková

♦  Pavlovo uzdraveníPavlovo uzdravení - ilustr. F. Vitaliová, vydalo nakl. Paulínky

♦  Pavel hlásá Kristaomalovánky sv. Pavel - ilustr. F. Vitaliová, vydalo nakl. Paulínky

♦  Pavel ve vězení píše dopisyPavel ve vězení - ilustr. F. Vitaliová, vydalo nakl. Paulínky

♦  Pavel a v pozadí Římomalovánky sv. Pavel - ilustr. F. Vitaliová, vydalo nakl. Paulínky

♦  Pavlovo zatčení v Jeruzalémě - - se svolením převzato z publ. První křesťané, vydalo nakl. Křesťanský život.

 
Luštěnky:

♦  Luštěnka: Zjistíš, co svatý Pavel uslyšel na své cestě do Damašku, když spadl z koně. Ilustr.: B. Simonisová

 

 

 

 

♦  Luštěnka - Co navštívil sv. Pavel při svých misijních cestách? Se svolením převzato z Brněnské tiskové misie.

♦  Biblická křížovka: se svolením zveřejněno z Biblické křížovky 2 z dílny BTM

♦  Kvízová hra - Svatý Pavel, vyrobilo Arcidiecézní katechet. středisko

♦  Kvízová hra - Trůn moudrosti - svatý Pavel, vyrobilo Arcidiecézní katechet. středisko

♦  Biblické odkazy ze Skutků apoštolů - Co se Pavlovi stalo?, vyrobilo Arcidiecézní katechet. středisko

♦  Šifra - Jsme jako apoštol Pavel?, vyrobilo Arcidiecézní katechet. středisko

 

Knížka s rébusy jako příprava k prvnímu svatému přijímání

Knížka s rébusy jako příprava k prvnímu svatému přijímání
(25. 5. 2024) Ve svatém přijímání získáváme ten nejkrásnější dárek na světě: Ježíše, který dal svůj život za všechny lidi.

Trojice - tři bohové?

Trojice - tři bohové?
(19. 5. 2024) Týden po Letnicích (neboli Slavnosti seslání Ducha svatého) je slavnost Nejsvětější Trojice...

Maria - maminka Ježíše Krista i naše

Maria - maminka Ježíše Krista i naše
(18. 5. 2024) V květnu si zvláště připomínáme to, že Maria si byla s Bohem velmi blízká a stala se maminkou Ježíše.

Jedlé kytky do salátu - a svatodušní strana z časopisu IN.

 Jedlé kytky do salátu  - a svatodušní strana z časopisu IN.
(16. 5. 2024) Bršlice kozí noha, červený jetel, jitrocel, kopřiva, pampelišky, sedmikrásky… to všechno jsou bylinky plné…

Aktualizováno

Rébusy a katecheze - letnice (10.5.2024, 12:18)

Rébusy a katecheze ke Slavnosti Seslání Ducha svatého

Omalovánky - letnice a co bylo po nich (10.5.2024, 12:17)

Omalovánky k seslání Ducha svatého a k dalším událostem, které následovaly.

Letnice - omalovánkové vyprávění (10.5.2024, 12:17)

Omalovánkové vyprávění o seslání Ducha svatého.