() -

/ Objevuji / Boha a víru / Apoštolové a svatí / Svatí

Svatí

 • Anežka Česká

  Materiály k tématu sv. Anežka Česká

 • Benedikt

  Svatý Benedikt z Nursie byl katolický mnich, který založil klášter v Montecassinu ve střední Itálii a forma řeholního života, kterou Benedikt vymyslel, se rozšířila po celé Evropě. Mnichy, kteří začali žít takovýmto přísným způsobem života označujeme jako benediktiny a řád svatého Benedikta se stal nejstarším mnišským řádem západního křesťanství.

  Rok narození sv. Benedikta je ovšem pouhou domněnkou. Narodil se v Nursii ve střední Itálii a byl poslán do Říma, aby tam studoval. Světským životem ve velkém městě byl však velmi zklamaný a uchýlil se do samoty, kde se spřátelil s mnichem, který se jmenoval Romanus z nedalekého kláštera. Po čase ho mniši z Romanusovy komunity ve Vicovaru požádali, aby se stal jejich opatem, což znamená takovým vedoucím - představeným kláštera. Benedikt souhlasil a stal se tedy vedoucím(opatem) tohoto kláštěra, ale mniši nakonec odmítli jeho přísnou formu života (říká se tomu asketický život, askeze) a pokusili se Benedikta otrávit. Legenda říká, že Benedikt požehnal pohár s otráveným vínem a ten spadl na zem a rozbil se. Tak se otravě a i smrti Benedikt vyhnul.

  Potom Benedikt na úpatí hory v Montecassinu založil v roce 529 klášter, v němž se snažil zavést a žít s mnichy svá přísná řeholní pravidla, svůj přísný život. Vytvořil zde komunitu, ve které působil až do své smrti jako opat.

 • Ignác z Loyoly - voják, co neutíkal z bitvy (31.7.)

  Milé děti, před lety žil jeden rytíř - šlechtic, který chtěl být statečným a odvážným vojákem ve službě krále. Jmenoval se Ignác. A dělal vše pro to, aby se statečným stal: posiloval, učil se šermovat, střílet, zápasit, bojovat, velet ostatním vojákům. Učil se i přemáhat strach a vydržet v bitvě, i když to bylo nebezpečné. Kromě toho se také rád předváděl před mladými ženami, kterým se velmi líbil. Když jednou nepřátelé přepadli město Pamplona, bojoval se vší silou a dodával odvahu i všem ostatním. Nakonec byl ale těžce zraněn dělovou koulí. Ta mu úplně rozlámala nohu. Moc to bolelo a málem umřel. Dlouho se léčil a dokonce si nechal nohu několikrát operovat. Ale vydržel to, aby mohl být tím královým vojákem a aby se stále líbil ženám.

 • Jakub starší

  Svatý Jakub (zvaný též Větší nebo Starší) byl jeden z Ježíšových apoštolů, jeho bratr byl Jan, rovněž apoštol. Bratry Zebedeovy si vybral Ježíš, když lovili ryby, oba byli povoláním rybáři.

 • Josef

  Pracovní list, omalovánka, šablona na vitráž pro slupovací barvy na sklo...

 • Juda Tadeáš

  Základní info o apoštolovi, omalovánky, vitráž, pracovní list...

 • Lucie

  Svátek sv. Lucie slavíme 13. prosince.

 • Ludmila

  Různé pracovní podklady

 • Lukáš

  Základní info o apoštolovi, omalovánky, vitráž...

 • Maria

  MALÉ POVÍDÁNÍ KE SVÁTKŮM PANNY MARIE BĚHEM ROKU

 • Martin

  Příběh sv. Martina (vyprávění a komix), recept na svatomartinské rohlíčky, výroba lampionů, modlitba.

 • Matouš

  Omalovánka, pracovní list, základní informace

 • Ondřej

  Omalovánka, šablona, základní informace o sv. Ondřejovi

 • Pavel

  Pavel byl muž, který se snažil zbožným Židem. Vyznal se ve svatých písmech a byl původně přesvědčen, že Ježíš nemůže být Spasitel, ale že je podvodník.

 • Petr

  Základní info o apoštolovi, omalovánky, vitráž...

 • Václav

  Svatý Václav - životopis, vyprávění, omalovánky, vyrábění, text písně...

 • Valentýn

  Informace o sv. Valentýnovi, omalovánka, pracovní list

 • Vojtěch

  Svatý Vojtěch byl český biskup, zakladatel kláštera benediktinů v Praze Břevnově a mučedník pro víru. Naleznete zde stručný životopis, omalovánky a pracovní listy.

Blíží se advent

Blíží se advent
(4. 12. 2023) Putujte k Betlému s naším kalendářem "Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" Tak zní adventní výzva,…

Mikuláš

Mikuláš
(1. 12. 2023) Svatý Mikuláš patří mezi nejznámější a nejoblíbenější světce. 

Jan Křtitel připravoval Ježíšovi cestu

Jan Křtitel připravoval Ježíšovi cestu
(1. 12. 2023) Bůh poslal Jana Křtitele, aby lidem řekl něco důležitého: "Přestaňte od Boha utíkat, a radši utíkejte k…

Advent za dveřmi

Advent za dveřmi
(29. 11. 2023) Stáhněte si včas podklady pro adventní kalendář a nalaďte s námi během adventu svoje srdce pro Ježíšův příchod…

Aktualizováno

Příběh o hvězdě a mudrcích (1.12.2023, 12:36)

Příběh o hvězdě a mudrcích
Když se Ježíš narodil, objevila se na nebi nová hvězda. Byla tak veliká a jasná, že mudrcové, kteří zkoumali každou noc...

Vánoční dokreslovací knížka (30.11.2023, 23:25)

Dokreslovací pracovní listy s tématem vánočního příběhu.

Tři králové opět na cestě (30.11.2023, 23:24)

Tři králové opět na cestě
Blíží se svátek Tří králů neboli Zjevení Páně. Mnozí půjdou koledovat v Tříkrálové sbírce a udělají tak kus dobrého pro...