Lesník a les

Milé děti, víte, kdo je to lesník?

Lesník se stará o lesy. Hlavně o zdraví stromů, ale také se stará o lesní cesty a o vodu v lese – studánky, prameny, potoky a tůňky… Stará se prostě o to, aby se lesu dobře dařilo.

Lesy jsou totiž pro život na Zemi velmi důležité! Uměli byste říci proč? Trochu vám napovíme: vydechují do ovzduší kyslík, čistí vzduch, zadržují vodu v krajině, ochlazují okolí, jsou místem, kde mohou žít různá zvířata a hmyz, jsou oblíbeným místem, kam si lidé chodí odpočinout… Uměli byste vymyslet ještě něco dalšího? Byli jste někdy v lese? Na co si z lesa pamatujete? POpovídejte si o tom.

A také jsou lesy důležité proto, že nám dávají dřevo. A víte na co ho lidé potřebují, k čemu se dřevo používá? Dřevem se například topí v kamnech. Ale ze dřeva se také vyrábí papír – věděli jste to? Ze dřeva se ale také vyrábí nábytek a domy. Vymyslíte i něco dalšího?

Aby se člověk mohl stát lesníkem, musí chodit na střední – nebo i vysokou školu, kde se toho musí mnoho naučit, aby mohl dobře lesu pomáhat a chránit ho. Nechtěl by se z vás někdo stát lesníkem?

Ke stažení:

Připravili jsme pro vás o lesnících a lese omalovánku a rébus – osmisměrku. A můžete i samy nakreslit, jak si les pamatujete, anebo jaký les by se vám líbil...

jpg / lesník.pdf
jpg / stromy-osmisměrka.pdf

 

Další k tématu:

  • O lese zábavným způsobem zjistíte mnoho na webu www.lesnipedagogika.cz
  • A víte, že se vždy 21. března připomíná Mezinárodní den lesů?