Přečtěte si celé nedělní texty, abyste věděli, co při mši - ať už v kostele nebo při přenosu doma, pokud jít nemůžete - všechno uslyšíte!

Nedělním listu pro katechezi si můžete přečíst zamyšlení, vymalovat obrázek, vyluštit křížovku a splnit týdenní úkoly!

Jistě všichni víme, o kom Jan mluví, když v dnešním evangeliu říká, že za ním přichází někdo mocnější, než je on sám. Jan proto plnil velmi důležitý úkol – a ten je tajenkou osmisměrky Za mnou přichází mocnější než já!

A nesmíme zapomenout koncem týdne také na videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte!