Přečtěte si celé nedělní texty, abyste věděli, co při mši - ať už v kostele nebo při přenosu doma, pokud jít nemůžete - všechno uslyšíte!

Nedělním listu pro katechezi si můžete přečíst zamyšlení, vymalovat obrázek, vyluštit křížovku a splnit týdenní úkoly!

Čím chce pro nás Ježíš být, když o sobě mluví jako o chrámu? Dozvíte se to v dnešní luštěnce s názvem Zbořte tento chrám!

A nesmíme zapomenout koncem týdne také na videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte!