Přečtěte si celé nedělní texty, abyste věděli, co při mši - ať už v kostele nebo při přenosu doma, pokud jít nemůžete - všechno uslyšíte!

Nedělním listu pro katechezi si můžete přečíst zamyšlení, vymalovat obrázek, vyluštit křížovku a splnit týdenní úkoly!

V dnešní luštěnce Jak následovat Marii? se můžeme ještě jednou zamyslet nad tím, co pro nás znamená, když máme v něčem poslechnout Boha.

A nesmíme zapomenout koncem týdne také na videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte!