Ježíš odpouští (6. – 7. třída)

Odpuštění je jedním ze základních kamenů Ježíšova učení. On sám potvrdil, že je zrozeno z lásky Boží, která chce, abychom odpouštěli tak, jako on odpouští nám.

Ježíš odpouští – metodika pro katechezi

Celý cyklus Ježíš nás vede

 

Pán každý den přidával (6. – 7. třída)

První křesťané nežili v katakombách! V nich se jen schovávali a také zde pohřbívali své zesnulé. Žili vedle ostatních lidí a mezi nimi. Scházeli se v domech setkání, kterým se říkalo domus ecclesiae. Tentokrát vstoupíme do jednoho z těchto prastarých domů a budeme objevovat, jak tehdy křesťané v jedné komunitě žili.

Pán každý den přidával – metodika pro katechezi

Celý cyklus Skutky apoštolů

 

Materiály byly převzaty z webu katechete.apha.cz