S Ježíšem se setkaly ženy, zvláštním způsobem Marie Magdalská, apoštolové, učedníci, kteří odcházeli z Jeruzaléma... setkání se odehrávala ve večeřadle, v zahradě, u jezera... Tím se tato setkání liší - ale co mají společného? Přečtěme si texty v jednotlivých čítankách, prohlédněme si obrázky a zkusme na tuto záhadu přijít!

Čtyři sady plakátů podle jednotlivých evangelií jsou doplněny i čítankami rozdělenými tak, aby jednotlivé úseky textu odpovídaly obrázkům. Můžete se soustředit jak na jednotlivé příběhy, tak také na některé jejich části. Využít můžete jak barevnou, tak i černobílou verzi (ta může posloužit také jako omalovánky) A pokud nechcete obrázky tisknout, použijte přiloženou prezentaci!

Setkání se Vzkříšeným - Matoušovo evangelium

Setkání se Vzkříšeným - Markovo evangelium

Setkání se Vzkříšeným - Lukášovo evangelium

Setkání se Vzkříšeným - Janovo evangelium

A k tématu vám nabízíme také několik luštěnek:

Ježíš je vítěz

Velikonoce se Vzkříšeným

Velikonoce změnily svět

Petr a Jan běží ke hrobu

Tomáš a Ježíš

Velikonoční symbol

Materiály byly převzaty z webu www.katechete.apha.cz