Milé děti, zamysleme se nyní ve velikonoční době nad číslem dva. Dva učedníci běželi ke hrobu, dva muži oznámili vzkříšení, dva učedníci šli do Emaus, hlásat evangelium byli vysláni po dvou!

Není to zajímavá "náhoda"? Můžete si s námi vyluštit křížovku a když si zakoupíte celý sešit z Brněnské tiskové misie a vyluštíte křížovky všechny, můžete se zúčastnit soutěže o ceny!

K tisku:

► První strana pro tisk na A4

 Druhá strana pro tisk na A4

Tento materiál pochází z malé brožurky Biblické křížovky 3, Bible a čísla,
kterou vydala Brněnská tisková misie.