Milé děti,

přinášíme vám pracovní listy, ve kterých se naučíte napsat správně číslice a spočítat, kolik věcí je na obrázku, ten si pak můžete ještě samy dokreslit i vybarvit. Dnes píšeme číslice 4, 5 a 6.

Podněty a úkoly k jednotlivým listům:

4 andělé hrající na čtvero hudebních nástrojů. Poznáte, které nástroje to jsou?
Úkol:: andílky vybarvi a vyzdob jejich šaty!

5 prstů na ruce jako základní lidské "počítadlo", na němž si lidé ukazovali počet...
Úkol: rozmysli si, zda dokreslíš ruku dlaní nahoru nebo dolů - pokud kreslíš dlaní nahoru, dobře se zadívej na "čáry" na své dlani, víš, že jsou u každého člověka úplně jiné?

6 cípů hvězdy - šesticípá hvězda - "Davidova" hvězda je symbolem židovského národa 
Úkol: nauč se kreslit tuto hvězdu - tvoří ji dva obrácené rovnostranné trojúhelníky!