Milé děti, opět vám přinášíme pracovní listy, ve kterých se naučíte napsat správně číslice a spočítat, kolik věcí je na obrázku, ten si pak můžete ještě samy dokreslit i vybarvit. Dnes píšeme číslice 7 a 8.

Podněty a úkoly:

Číslo sedm:

7 svíček na sedmiramenném svícnu -  sedmiramenný svícen je symbol židovského národa, číslo sedm odkazuje k sedmi dnům stvoření světa...
Úkol: dokresli svíčky a rozsviť všech sedm ramen svícnu

Číslo osm:

8 ryb  jako hlavní potraviny v době Ježíšově, apoštolové byli rybáři....
Úkol: dokresli tvar všech ryb, vybarvi je i "vyzdob" šupinami