Pracovní listy pro děti - psaní číslic a počítání

Milé děti,

někteří z vás možná nastoupili nedávno do první třídy a někteří se do ní teprve chystají. Přinášíme vám pracovní listy, ve kterých se naučíte napsat správně číslice a spočítat, kolik věcí je na obrázku. Obrázek si pak můžete ještě sami dokreslit i vybarvit. K tomu, co počítat, nás inspirovala Bible. 

 

Metodické info a listy ke stažení:

Volně jsme se inspirovali počtem určitých věcí, které se vyskytují v Bibli, protože však symbolika některých čísel by byla pro děti náročná, zobrazovali jsme věci, které děti znají.

Pracovní listy mohou sloužit předškolákům i prvňáčkům v první řadě jako procvičování psaní číslic, k dokreslování částí obrázků i k jejich vybarvení, k následnému počítání předmětů i vyprávění si o nich...

Podněty a otázky k práci s jednotlivými listy:

1 - archa- některé věci se vyskytují jen jednou - např. Slunce nebo Měsíc, věříme v jednoho Boha.....

    (úkol: dokresli na obrázek ty věci, které existují ve větším počtu -  např. hvězdy, ryby -  archa byla jen jedna!)

2 - Adam a Eva, muž a žena, do archy nastupovala zvířata v páru, na lidském těle máme párové orgány...

    (úkol: dokresli na obrázek květiny a zvířátka, která jsou v páru!)

3 - tři králové, Nejsvětejší Trojice - Otec, Syn, Duch svatý, rodina - maminka, tatínek a dítě (např. Svatá rodina)...

    (úkol: dokresli, co nesou ve svých darech tři králové!)