Milí rodiče a děti. Znáte stránky timdvadva.cz? Pokud ne, jistě stojí za navštívení. Najdete zde nejrůznější (i interaktivní) impulsy pro velikonoční období, např. příběhy nebo online pexesa a kvízy.

Zajímavě zpracovaný je také např. Velikonoční kalendář na 17 karet s malým mravencem Emilkou, který bydlí v záhybu Ježíšova oděvu...

Škaredá středa1. karta: První Velikonoce s Emilkou, Zelený čtvrtek2. karta: Pesach, Velký pátek: 3. karta: - Jeden z vás mě zdradí, 4. karta: Getsemany, 5. kartaMatouš 26,46a, 6. karta: Jidášova zrada, 7. karta: Jidášovo políbení, 8. karta: Usekl ucho veleknězovu služebníkovi, 9. karta: Všichni ho opustili, 10. karta: Kaifáš a velerada Ježíše odsuzuje, 11. karta: Cesta na popraviště,

Bílá sobota a neděle vzkříšení + události vel. oktávu: 12. karta: Anděl mluví k ženám, 13. karta: Ženy běží zvěstovat novinu učedníkům, 14. karta: Ženy se setkávají se vzkříšeným Ježíšem, 15. karta: Jedenáct apoštolů jde na horu setkání, 16. kartaProto jděte a získávejte mi následovníky ve všech národech, 17. karta: Já jsem s vámi až do konce světa