Milí rodiče a děti. Znáte stránky timdvadva.cz? Pokud ne, jistě stojí za navštívení. Najdete zde nejrůznější (i interaktivní) impulsy pro velikonoční období, např. příběhy nebo online pexesa a kvízy.

Zajímavě zpracovaný je také např. jejich Velikonoční kalendář na 17 dní s malým mravencem Emilkou, který bydlí v záhybu Ježíšova oděvu...
- můžeme využít ve velikonoční době, přestože hlavní události Velikonoc máme již letos za sebou:

1. den: První Velikonoce s Emilkou, 2. den: Pesach, 3. den: Jeden z vás mě zdradí, 4. den: Getsemany, 5. den: Matouš 26,46a, 6. den: Jidášova zrada, 7. den: Jidášovo políbení, 8. den: Usekl ucho veleknězovu služebníkovi, 9. den: Všichni ho opustili, 10. den: Kaifáš a velerada Ježíše odsuzuje, 11. den: Cesta na popraviště,

12. den: Anděl mluví k ženám, 13. den: Ženy běží zvěstovat novinu učedníkům, 14. den: Ženy se setkávají se vzkříšeným Ježíšem, 15. den: Jedenáct apoštolů jde na horu setkání, 16. den: Proto jděte a získávejte mi následovníky ve všech národech, 17. den: Já jsem s vámi až do konce světa