Časopis IN vystihuje velikonoční události. Dozvíme se mj., že i papež František umývá na Zelený čtvrtek bližním nohy. Už jste to také na Zelený čtvrtek v rodině vyzkoušeli? Můžete nám o tom napsat třeba na našich facebookových stránkách! Ptáme se vás tam také na to, jak Zelený čtvrtek prožíváte v rodinách s dětmi vy?

Najdete nás na těchto FB stránkách: https://www.facebook.com/deti.vira.cz

► Abychom ale nezapomněli na další časopis, s nímž také velmi rádi spolupracujeme, můžete si s námí vyluštit i starší, ale stále moc hezké velikonoční tajenky z časopisu Duha.

Mediálně spolupracujeme s časopisem IN!,
jehož dubnového čísla jsme se svolením převzali tento text.